Logo: Evropské dotace ve zdravotnictví

Logo: Královéhradecký kraj

Úvodní stránka

Evropské dotace ve zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Ilustrace - ordinace

Řádné a efektivní fungování zdravotnických zařízení je jednou z nejvyšších priorit Královéhradeckého kraje. Hlavním cílem tohoto webového portálu je zvýšit povědomí o aktuálních evropských dotačních programech a iniciativách v oblasti zdravotnictví a souvisejícího vzdělávání a v souvislosti s tím zesílit příliv finančních prostředků z evropských zdrojů do zdravotnických zařízení, výzkumných ústavů a vzdělávacích institucí za účelem zkvalitnění lékařské a ošetřovatelské péče a zdravotnického vzdělávání v našem regionu.

Ilustrace - sanitkaWebový portál rovněž informuje o již zrealizovaných zdravotnických a vzdělávacích projektech, zejména v Královéhradeckém kraji, a to jak pro inspiraci potencionálních žadatelů, tak i pro zvýšení využití výstupů již zrealizovaných projektů.

Dalším cílem webového portálu je poskytování informací pro navazování partnerství za účelem předkládání společných projektových žádostí.

Aktuality:

Velký úspěch Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy Trutnov v programu Interreg V-A ČR – Polsko

Vydáno: 20.7.2016, 10:59

Dne 29. června 2016 se v polském lázeňském letovisku Duszniki Zdrój konalo 5. zasedání Monitorovacího výboru programu Interreg V-A ČR – Polsko pro období 2014-2020, jehož hlavním bodem bylo schvalování projektů předložených do prioritní osy „Vzdělávání a kvalifikace“.

Prioritní programová oblast Finančních mechanismů EHP/Norska - Fondu pro bilaterální spolupráci pro rok 2016: Iniciativy v oblasti veřejného zdraví

Vydáno: 14.6.2016, 8:46

Výsledkem 5. jednání Pracovní skupiny k Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni v rámci EHP a Norských fondů 2009 - 2014 bylo navržení prioritní programové oblasti Fondu na rok 2016.

Svůj návrh představili na jednání zástupci Ministerstva zdravotnictví České republiky, kteří navrhli programovou oblast „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“. Tato oblast byla také následně schválena donory na Výročním zasedání a oficiálně vyhlášena jako prioritní programová oblast pro tento rok.

Aktuality z organizace EuroHealthNet

Vydáno: 26.5.2016, 16:17

Konference "Zdravotnické a sociální investice v Evropské unii" (7. června 2016, Výbor regionů, Brusel) - viz http://eurohealthnet.eu/media/conference-sustainable-societies-health-and-social-investment-eu (uvedeno v anglickém jazyce).


Výsledky "Evropského zdravotnického šampionátu" - viz http://eurohealthnet.eu/media/england-won%E2%80%99t-make-it-past-quarter-finals-euro-2016 (uvedeno v anglickém jazyce).


Přes tři miliardy korun do zdravotnictví - IROP zvýší kvalitu návazné péče

Vydáno: 18.5.2016, 14:04

Zvýšení kvality návazné péče a vyrovnání regionálních rozdílů v této oblasti je jednou z priorit Integrovaného regionálního operačního programu. Ministerstvo pro místní rozvoj proto dne 6. května 2016 vyhlásilo druhou výzvu z oblasti zdravotní péče k předkládání projektů v tomto programu. Do zdravotnictví půjde přes tři miliardy korun.

Více informací - viz Výzva č. 31 Zvýšení kvality návazné péče.


Společnost Život bez bariér realizovala zajímavý seminář v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce

Vydáno: 20.4.2015, 16:09

Společnost Život bez bariér, z.ú. zorganizovala v rámci projektu "Výměna zkušeností a dobré praxe v oblasti sociálních služeb podporujících život osob se zdravotním postižením a seniorů v jejich přirozeném prostředí" počátkem dubna 2015 v prostorách Krajského úřadu Královéhradeckého kraje seminář pro poskytovatele sociálních služeb.

Bližší informace o této akci včetně souborů ke stažení a fotogalerie naleznete v sekci Program švýcarsko-české spolupráce - Realizované švýcarsko-české projekty.