Logo: Evropské dotace ve zdravotnictví

Logo: Královéhradecký kraj

Úvodní stránka

Evropské dotace ve zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Ilustrace - ordinace

Řádné a efektivní fungování zdravotnických zařízení je jednou z nejvyšších priorit Královéhradeckého kraje. Hlavním cílem tohoto webového portálu je zvýšit povědomí o aktuálních evropských dotačních programech a iniciativách v oblasti zdravotnictví a souvisejícího vzdělávání a v souvislosti s tím zesílit příliv finančních prostředků z evropských zdrojů do zdravotnických zařízení, výzkumných ústavů a vzdělávacích institucí za účelem zkvalitnění lékařské a ošetřovatelské péče a zdravotnického vzdělávání v našem regionu.

Ilustrace - sanitkaWebový portál rovněž informuje o již zrealizovaných zdravotnických a vzdělávacích projektech, zejména v Královéhradeckém kraji, a to jak pro inspiraci potencionálních žadatelů, tak i pro zvýšení využití výstupů již zrealizovaných projektů.

Dalším cílem webového portálu je poskytování informací pro navazování partnerství za účelem předkládání společných projektových žádostí.

Aktuality:

Výzva z Norských fondů pro projekty v oblasti veřejného zdraví

Vydáno: 7.7.2014, 12:31

Ministerstvo financí jako Zprostředkovatel programu, ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví - Partnerem programu, vyhlásilo dne 12. června 2014 výzvu k předkládání žádostí o grant v Programu CZ11 – ,Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“ financovaného z Norských fondů 2009–2014 v rámci programové oblasti č. 27 na Aktivitu I. - „Psychiatrická péče‘‘ a Aktivitu II. - ,,Péče o děti“.

Pozvánka na 3. mezinárodní kongres personalizované medicíny

Vydáno: 23.5.2014, 8:37

Technologické centrum AV ČR srdečně zve všechny zájemce na mezinárodní kongres personalizované medicíny, pro jehož 3. ročník zvolili organizátoři Prahu. Kongres se bude konat ve dnech 26.- 29. června 2014.

Výstupy z regionální konference k projektu "Equity Action in Health"

Vydáno: 22.5.2014, 12:58

Do sekce "Ostatní dotace a iniciativy" - "Projekt Equity Action" byly umístěny výstupy z regionální konference k projektu "Equity Action in Health", která se konala dne 13. února 2014 na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje.

Workshop o legislativě a financování zaměstnávání OZP

Vydáno: 25.3.2014, 18:10

Dne 26.3.2014 se v Náchodě uskuteční workshop organizovaný Hospodářskou komoru České republiky a Fondem dalšího vzdělávání, který realizuje projekt Vzdělávání zaměstnanců se zdravotním postižením.

Přednáška a workshop na téma přípravy projektů do programu Horizont 2020 a o prostředí vědy a výzkumu ve Velké Británii

Vydáno: 28.2.2014, 15:54

Tým projektu CEPIN si Vás jménem proděkana pro vědeckou činnost a doktorské studijní programy LF UK Hradec Králové prof. Radka Pudila dovoluje pozvat na přednášku a workshop „What makes a successful Research Proposal – H2020, Research Landscape in UK“.

Přednášky a workshopu se bude účastnit zahraniční expert pan Jonathan Cant, Research Grants & Contracts Manager z britské University of Hull, který přednese aktuální informace o přípravě projektů do programu Horizont 2020 a přiblíží prostředí vědy a výzkumu ve Velké Británii. Toto téma bude velmi přínosné pro všechny, kteří se chtějí zapojit do programu Horizont 2020.