Logo: Evropské dotace ve zdravotnictví

Logo: Královéhradecký kraj

Úvodní stránka

Evropské dotace ve zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Ilustrace - ordinace

Řádné a efektivní fungování zdravotnických zařízení je jednou z nejvyšších priorit Královéhradeckého kraje. Hlavním cílem tohoto webového portálu je zvýšit povědomí o aktuálních evropských dotačních programech a iniciativách v oblasti zdravotnictví a souvisejícího vzdělávání a v souvislosti s tím zesílit příliv finančních prostředků z evropských zdrojů do zdravotnických zařízení, výzkumných ústavů a vzdělávacích institucí za účelem zkvalitnění lékařské a ošetřovatelské péče a zdravotnického vzdělávání v našem regionu.

Ilustrace - sanitkaWebový portál rovněž informuje o již zrealizovaných zdravotnických a vzdělávacích projektech, zejména v Královéhradeckém kraji, a to jak pro inspiraci potencionálních žadatelů, tak i pro zvýšení využití výstupů již zrealizovaných projektů.

Dalším cílem webového portálu je poskytování informací pro navazování partnerství za účelem předkládání společných projektových žádostí.

Aktuality:

Prioritní programová oblast Finančních mechanismů EHP/Norska - Fondu pro bilaterální spolupráci pro rok 2016: Iniciativy v oblasti veřejného zdraví

Vydáno: 15.1.2016, 14:25

Výsledkem 5. jednání Pracovní skupiny k Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni v rámci EHP a Norských fondů 2009 - 2014 (září 2015) bylo navržení prioritní programové oblasti Fondu na rok 2016.

Svůj návrh představili na jednání zástupci Ministerstva zdravotnictví České republiky, kteří navrhli programovou oblast „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“. Tato oblast byla také následně schválena donory na Výročním zasedání (říjen 2015) a oficiálně vyhlášena jako prioritní programová oblast pro tento rok.

Společnost Život bez bariér realizovala zajímavý seminář v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce

Vydáno: 20.4.2015, 16:09

Společnost Život bez bariér, z.ú. zorganizovala v rámci projektu "Výměna zkušeností a dobré praxe v oblasti sociálních služeb podporujících život osob se zdravotním postižením a seniorů v jejich přirozeném prostředí" počátkem dubna 2015 v prostorách Krajského úřadu Královéhradeckého kraje seminář pro poskytovatele sociálních služeb.

Bližší informace o této akci včetně souborů ke stažení a fotogalerie naleznete v sekci Program švýcarsko-české spolupráce - Realizované švýcarsko-české projekty.

Výzva z Norských fondů pro projekty v oblasti veřejného zdraví

Vydáno: 7.7.2014, 12:31

Ministerstvo financí jako Zprostředkovatel programu, ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví - Partnerem programu, vyhlásilo dne 12. června 2014 výzvu k předkládání žádostí o grant v Programu CZ11 – ,Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“ financovaného z Norských fondů 2009–2014 v rámci programové oblasti č. 27 na Aktivitu I. - „Psychiatrická péče‘‘ a Aktivitu II. - ,,Péče o děti“.

Pozvánka na 3. mezinárodní kongres personalizované medicíny

Vydáno: 23.5.2014, 8:37

Technologické centrum AV ČR srdečně zve všechny zájemce na mezinárodní kongres personalizované medicíny, pro jehož 3. ročník zvolili organizátoři Prahu. Kongres se bude konat ve dnech 26.- 29. června 2014.

Výstupy z regionální konference k projektu "Equity Action in Health"

Vydáno: 22.5.2014, 12:58

Do sekce "Ostatní dotace a iniciativy" - "Projekt Equity Action" byly umístěny výstupy z regionální konference k projektu "Equity Action in Health", která se konala dne 13. února 2014 na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje.