Logo: Evropské dotace ve zdravotnictví

Logo: Královéhradecký kraj

Úvodní stránka > Období 2007-2013 > Úroveň kraje a NUTS II > Přeshraniční spolupráce Česko-Polsko > Realizované zdravotnické přeshraniční projekty a mikroprojekty > Kongres českých a polských otorinolaryngologů Glacensis 2009

Kongres českých a polských otorinolaryngologů Glacensis 2009

Vydáno: 17.12.2009, 15:16 Kategorie: Realizované zdravotnické přeshraniční projekty a mikroprojekty

Na 3. zasedání Euroregionálního řídícího výboru Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v rámci OP PS ČR – PR, které se konalo dne 30. června 2009 v Jaroměři, byl vybrán k financování mikroprojekt FN HK, jehož předmětem bylo uspořádání kongresu českých a polských otorinolaryngologů Glacensis 2009.

Kongres se uskutečnil ve dnech 11.–13. 10. 2009 v Náchodě, dotace na jeho uspořádání představovala částku 13 693,50 EUR. Akci pořádala Klinika ušní, nosní a krční FN HK spolu s polským partnerem, kterým je Katedra i Klinika Otolaryngologii Chirurgii Głowy i Szyi Akademii Medycznej, Wrocław [35].

Polský partner projektu - Katedra i Klinika Otolaryngologii Chirurgii Głowy i Szyi Akademii Medycznej, WrocławObrázek: Polský partner projektu - Katedra i Klinika Otolaryngologii Chirurgii Głowy i Szyi Akademii Medycznej, Wrocław

Český partner projektu - Fakultní nemocnice Hradec Králové, Klinika ušní, nosní a krčníObrázek: Český partner projektu - Fakultní nemocnice Hradec Králové, Klinika ušní, nosní a krční

Fakultní nemocnice Hradec Králové má předpoklady ke spolupráci s polskými zdravotnickými subjekty (na snímku v pozadí Krkonoše na hranicích s Polskem)Obrázek: Fakultní nemocnice Hradec Králové má předpoklady ke spolupráci s polskými zdravotnickými subjekty (na snímku v pozadí Krkonoše na hranicích s Polskem)


Kongres navázal na pravidelně konaná česko-polská otorinolaryngologická sympozia [1], která se konají na obou stranách hranice.


spolufinancování z prostředků ERDF prostřednictvím EG

Fotogalerie