Logo: Evropské dotace ve zdravotnictví

Logo: Královéhradecký kraj

Prioritní programová oblast Finančních mechanismů EHP/Norska - Fondu pro bilaterální spolupráci pro rok 2016: Iniciativy v oblasti veřejného zdraví

Vydáno: 14.6.2016, 8:46 Kategorie: Všechny aktuality

Výsledkem 5. jednání Pracovní skupiny k Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni v rámci EHP a Norských fondů 2009 - 2014 bylo navržení prioritní programové oblasti Fondu na rok 2016.

Svůj návrh představili na jednání zástupci Ministerstva zdravotnictví České republiky, kteří navrhli programovou oblast „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“. Tato oblast byla také následně schválena donory na Výročním zasedání a oficiálně vyhlášena jako prioritní programová oblast pro tento rok.

Ministerstvo zdravotnictví plánuje v průběhu roku organizovat aktivity zaměřené na psychiatrickou péči, prevenci mentálních chorob a projekt eHealth. V rámci 3. otevřené výzvy pro předkládání žádostí o uvolnění prostředků z Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni budou při hodnocení žádosti spadající do zmíněné programové oblasti bodově bonifikovány.

Nejen na podporu aktivit z této oblasti, ale celkově na realizaci bilaterálních aktivit se subjekty z donorských zemí, zbývá v rozpočtu v rámci 3. otevřené výzvy stále dostatečné množství prostředků.

Žádosti lze předkládat průběžně až do 31. prosince 2017 nebo do vyčerpání alokovaných prostředků.

Více informací - viz Vyhlášení 3. výzvy k předkládání žádostí o uvolnění prostředků z Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni.