Logo: Evropské dotace ve zdravotnictví

Logo: Královéhradecký kraj

Studentky Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy Trutnov se chystají na stáž do Polska

Vydáno: 15.3.2017, 9:01 Kategorie: Všechny aktuality

Realizace projektu trutnovské zdravotní školy financovaného v rámci programu Interreg V-A Česká republika-Polsko běží na plné obrátky. Partnerem Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy Trutnov je v rámci projektu Karkonoska Panstwowa Szkola Vyzsza w Jeleniej Górze.

Během prvních šesti měsíců škola intenzivně pracovala na přestavbě a modernizaci jedné z odborných učeben, ze které se stala učebna simulující prostředí JIP. Učebna dostala novou podlahu a byla vybavena novým nábytkem a moderními přístroji pro výuku odborných zdravotnických předmětů. V současné době probíhají dokončovací práce a všichni se těší, až bude moci být ve třídě zahájena běžná výuka.

Studenti školy, kteří jsou zapojeni do projektu, také nezaháleli.

Nejprve se čtyřicet z nich sešlo na úvodní konferenci k projektu. Tato konference celý projekt zahájila a studenti na ní získali základní informace o tématech, která mají v následujících dvou letech zpracovat do metodické publikace. Cílem této publikace je porovnat některé aspekty z oblasti zdravotnictví z hlediska naší a partnerské země.

V listopadu se dvacet našich studentek spolu se svými polskými kolegy zúčastnilo týdenního jazykového kurzu v hotelu Javor ve Spáleném Mlýně. Cílem pobytu bylo naučit se základní pravidla a obecné zákonitosti jazyka partnerské země a navázat bližší přátelství se studenty z druhé strany hranice.

Zatím poslední aktivitou tohoto šestiměsíčního období byl pobyt dalších dvaceti studentek na víkendovém workshopu zaměřeném na tvorbu metodické publikace. Studentky se sešly v pracovních skupinách s polskými kolegy a společně začali porovnávat aspekty některých oblastí zdravotnictví dané země.

Ani v dalším šestiměsíčním období nebudeme zahálet. V březnu čeká naše studentky třináctidenní výměnná stáž v Polsku, v rámci které by měly absolvovat praxi ve zdravotnických zařízeních partnera projektu. Kromě toho nás také čeká další workshop spojený s tvorbou metodické publikace a třídenní jazykový kurz, který má být zaměřený na procvičování frází souvisejících s výkonem práce ve zdravotnictví.

Ing. Mgr. Miluše Matějcová, VOŠZ a SZŠ Trutnov

logo INTERREG V-A ČR - Polsko