Logo: Evropské dotace ve zdravotnictví

Logo: Královéhradecký kraj

Úvodní stránka > Finanční mechanismy EHP/Norska (2004-2014) > Blokové granty

Blokové granty

Vydáno: 17.12.2009, 16:48 Kategorie: Blokové granty

Blokový grant je fond zřízený pro jasně definovaný účel, který může být použit k poskytnutí pomoci jednotlivcům, organizacím nebo institucím. Blokové granty jsou určeny k usnadnění implementace takových projektů, kdy projekt samotný nebo příjemce podpory je příliš malý na to, aby byl projekt předem identifikován nebo efektivně samostatně administrován.

Blokové granty jsou implementovány zprostředkovateli blokových grantů, což jsou instituce se silnými vazbami na příslušný sektor či geografickou oblast, ve které má být blokový grant implementován. Mohou být navrženy na úrovni regionů, kraje nebo na místní úrovni nebo cíleně na specifické strategické okruhy (např. také zdravotnictví a vzdělávání).

Seznam blokových grantů

  • Fond pro nevládní neziskové organizace – podpora nevládních neziskových organizací prosazujících veřejný zájem.
  • Fond pro podporu výzkumu – podpora aktivit na spolupráci vědeckých institucí s institucemi v Norsku, Lichtenštejnsku a na Islandu.
  • Fond pro podporu spolupráce škol ČR a Islandu, Lichtenštejnska a Norska pro období 2006–2010 – spolupráce nejen mezi subjekty v ČR, ale i v Norsku a zemích EHP se zaměřením na individuální studijní a pracovní pobyty studentů, učitelů a administrativních pracovníků, tvorbu vzdělávacích seminářů pro studenty, lektory a experty ze středních a vyšších škol, univerzit, vysokých škol apod.
  • Fond na přípravu projektů – technická asistence při přípravě žádostí.
  • Fond technické pomoci – podpora spolupráce a přenosu znalostí mezi českými subjekty a zeměmi EHP – veřejná správa, státní instituce, univerzity a školy, profesní komory a svazy, nevládní neziskové organizace [10].