Logo: Evropské dotace ve zdravotnictví

Logo: Královéhradecký kraj

Úvodní stránka > Finanční mechanismy EHP/Norska (2004-2014) > Blokové granty > Fond pro podporu spolupráce škol ČR a Islandu, Lichtenštejnska a Norska

Fond pro podporu spolupráce škol ČR a Islandu, Lichtenštejnska a Norska pro období 2006–2010

Vydáno: 17.12.2009, 16:50 Kategorie: Fond pro podporu spolupráce škol ČR a Islandu, Lichtenštejnska a Norska

Zejména do Fondu pro podporu spolupráce škol ČR a Islandu, Lichtenštejnska a Norska 2006–2010 se zapojila řada škol poskytujících zdravotnické vzdělávání.

Projekt prevence úrazů Hranice zemí nejsou překážkou

Jedná se např. o Střední zdravotnickou školu a Vyšší odbornou školu zdravotnickou v Jihlavě, která se spolu s partnerskou Lonborg videregaende skole z norského Bergenu zapojila do projektu prevence úrazů Hranice zemí nejsou překážkou (Country boarder is no obstacle).

Projekt prevence úrazů - logo

Projekt je zaměřen na výchovu a výuku primární a sekundární prevence úrazů, otrav a násilí u mládeže dorostového věku.

Cíle projektu:

  • využít zkušeností norské strany v dané problematice a aplikovat je na naše podmínky ve výukových programech vypracovaných v rámci projektu (viz obrázek)
  • vypracovat zdravotně výchovný materiál pro studenty a učitele ke zlepšení informovanosti v předlékařské první pomoci a tento materiál poskytnout k využití dalším vzdělávacím zařízením
  • informovat studenty o možnostech a způsobech prevence úrazů u nás i v zahraničí
  • edukovat děti a mládež k pochopení významu protiúrazové prevence z hlediska osobního bezpečí a bezpečí druhých a zvýšit používání ochranných pomůcek při hře, práci a sportu a odborné praxi
  • monitorovat a vyhodnocovat úrazy nejen školní, ale i způsobené ve volném čase s cílem snížit množství úrazů a zlepšit dodržování bezpečnostních předpisů u studentů středních škol
  • zorganizovat pracovní aktivity a soutěže v předlékařské první pomoci a účastnit se akcí s blízkou tematikou, pořádaných jinými institucemi na místní a krajské úrovni
  • naučit studenty rychle a správně poskytnout první pomoc při úrazech a poraněních [49]

Norští studenti a pedagogové při návštěvě Jihlavy (září 2007), přednáška pro české studenty a pedagogy na škole v norském Bergenu (únor 2008)Obrázek: Norští studenti a pedagogové při návštěvě Jihlavy (září 2007), přednáška pro české studenty a pedagogy na škole v norském Bergenu (únor 2008)Norští studenti a pedagogové při návštěvě Jihlavy (září 2007), přednáška pro české studenty a pedagogy na partnerské škole v norském Bergenu (únor 2008).

Konference o podpoře specifických potřeb hendikepovaných studentů

Fondu pro podporu spolupráce škol ČR a Islandu, Lichtenštejnska a Norska pro období 2006–2010 využívají i školy pro studenty se zdravotními omezeními. Jedná se např. o Střední školu a odborné učiliště pro sluchově postižené Brno. Ze škol z Královéhradeckého kraje se jedná např. o Obchodní akademii, odbornou školu a praktickou školu pro tělesně postižené v Jánských Lázních, která se zapojila do projektu, jehož aktivitou bylo uspořádání konference o podpoře specifických potřeb hendikepovaných studentů [14].

Prezentace Fondu pro podporu spolupráce škol ČR a Islandu, Lichtenštejnska a Norska pro období 2006–2010

Dne 5. února 2007 uspořádal Odbor grantů a dotací Krajského úřadu Královéhradeckého kraje ve spolupráci s Národní agenturou pro evropské vzdělávací programy NAEP (dříve Národní agenturou Socrates) prezentaci Fondu pro podporu spolupráce škol ČR a Islandu, Lichtenštejnska a Norska pro období 2006–2010 (viz obrázek). Prezentace se zúčastnili také zástupci VOŠZ a SZŠ HK.

Prezentace Fondu pro podporu spolupráce škol ČR a Islandu, Lichtenštejnska a Norska pro období 2006–2010 na Krajském úřadě KHKObrázek: Prezentace Fondu pro podporu spolupráce škol ČR a Islandu, Lichtenštejnska a Norska pro období 2006–2010 na Krajském úřadě KHKPrezentace Fondu pro podporu spolupráce škol ČR a Islandu, Lichtenštejnska a Norska pro období 2006–2010 na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje

Podrobnější popis možností podpory:

  • Studijní a pracovní pobyty studentů, učitelů, administrativních pracovníků na vzdělávacích institucích na Islandu, Lichtenštejnsku a Norsku.
  • Rozvíjení spolupráce mezi školami, vzdělávacími institucemi i individuálními osobami v ČR a vzdělávacími institucemi v partnerských zemích za účelem pořádání společných aktivit, jako jsou semináře, konference, workshopy, projekty atd.
  • Spolupráce institucí za účelem rozvoje učebních osnov, rozvoje lidských zdrojů a organizace specifických aktivit jako celoživotní vzdělávání, informační centra, studentská centra, rozvoj zaměstnanců atd.

Oprávněnými žadateli o finanční podporu z Fondu pro podporu spolupráce škol ČR a Islandu, Lichtenštejnska a Norska pro období 2006–2010 jsou všechny české veřejné i soukromé SŠ, VOŠ a VŠ a to všech oborových zaměření. Projektových aktivit se mohou účastnit i neziskové organizace, zaměřené na vzdělávání [10]. K tomuto blokovému grantu bylo vydáno množství informačních materiálů (viz obrázek).

Informační leták a publikace s informacemi o Fondu pro podporu spolupráce školObrázek: Informační leták a publikace s informacemi o Fondu pro podporu spolupráce škol