Logo: Evropské dotace ve zdravotnictví

Logo: Královéhradecký kraj

Úvodní stránka > Finanční mechanismy EHP/Norska (2004-2014) > Individuální projekty

Individuální projekty

Vydáno: 17.12.2009, 16:24 Kategorie: Individuální projekty

Individuální projekt je ekonomicky nedělitelnou řadou prací plnících přesnou technickou funkci a s jasně identifikovatelnými cíly.

V rámci individuálních projektů byly v oblastech týkajících se zdravotnictví a vzdělávání vyhlášeny tyto prioritní oblasti:

  • Prevence přenosných nemocí
  • Systematická a primární prevence drogových závislostí
  • Opatření pro zajištění bezpečnosti potravin
  • Programy podpory dětí se specifickými problémy
  • Rozvoj a zlepšování poskytování sociálních služeb v regionech
  • Modernizace a vybavení jeslí, školek, škol, školních vzdělávacích center, dětských domovů
  • Program na podporu a rozvoj modernizace služeb veřejné administrativy na regionální a místní úrovni prostřednictvím využití IT technologií
  • Vědecký výzkum a vývoj v uvedených prioritních oblastech, zejména v oblasti zdravotnictví a v oblasti životních podmínek dětí [10, 29]