Logo: Evropské dotace ve zdravotnictví

Logo: Královéhradecký kraj

Úvodní stránka > Finanční mechanismy EHP/Norska (2004-2014) > Programy

Programy

Vydáno: 17.12.2009, 16:52 Kategorie: Programy

Program je zaměřen na dosažení společně (prostorově/odvětvově/tematicky) definovaných cílů. Programy jsou určeny pro usnadnění implementace komplexnějších a nákladných strategií. Dobře cílené a řízené programy mohou mít větší společensko-ekonomický dopad než souhrn samostatných projektů. Program se skládá z jednotlivých dílčích sub-projektů, které spojuje společné téma nebo společný cíl navržený na regionální, sub-regionální nebo místní úrovni nebo specifická národní témata [10].

Královéhradecký kraj vypracoval v roce 2005 projektovou žádost pro program Královéhradeckého kraje „Posilování sociálních, vzdělávacích a zdravotnických služeb v Královéhradeckém kraji“ (Strengthening of social, educational and medical services in Hradec Králové Region). Tato žádost byla Výborem FM EHP a Ministerstvem zahraničních věcí Norska vyhodnocena pozitivně a Královéhradecký kraj získal pro realizaci programu dotaci z FM EHP/Norska ve výši 85 % celkových způsobilých výdajů. Zbytek částky (15 % celkových způsobilých výdajů) spolufinancoval žadatel, tedy Královéhradecký kraj.

Program Královéhradeckého kraje je podrobně popsán v článku Program Královéhradeckého kraje Posilování sociálních, vzdělávacích a zdravotnických služeb v Královéhradeckém kraji.