Logo: Evropské dotace ve zdravotnictví

Logo: Královéhradecký kraj

Úvodní stránka > Období 2007-2013 > Úroveň kraje a NUTS II

Finanční podpora na úrovni kraje a NUTS II

Vydáno: 17.12.2009, 14:36 Kategorie: Úroveň kraje a NUTS II

Některé vybrané dotační tituly (programy a globální granty) jsou určeny pouze pro žadatele z Královéhradeckého kraje, případně pro žadatele z územního celku členěného dle statistické územní jednotky EU (region soudržnosti NUTS II – Severovýchod). Jedná se o globální grant Královéhradeckého kraje v rámci OP VK, program Královéhradeckého kraje „Posilování sociálních, vzdělávacích a zdravotnických služeb v Královéhradeckém kraji“ spolufinancovaný z FM EHP/Norska, Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007–2013 (je určen pro žadatele z Královéhradeckého kraje a dále pro žadatele z Libereckého, Pardubického, Olomouckého a Moravskoslezského kraje) a Regionální operační program NUTS II Severovýchod (je určen pro žadatele z regionu soudržnosti Severovýchod, který tvoří území Královéhradeckého, Libereckého a Pardubického kraje).