Logo: Evropské dotace ve zdravotnictví

Logo: Královéhradecký kraj

Úvodní stránka > Období 2007-2013 > Úroveň kraje a NUTS II > Přeshraniční spolupráce Česko-Polsko > Realizované zdravotnické přeshraniční projekty a mikroprojekty > Oslavy 60. výročí založení Horské služby v Orlických horách

Oslavy 60. výročí založení Horské služby v Orlických horách

Vydáno: 21.1.2010, 15:32 Kategorie: Realizované zdravotnické přeshraniční projekty a mikroprojekty

Horská služba je jednou ze složek integrovaného záchranného systému, jejímž hlavním úkolem je zajišťovat bezpečný pohyb a pobyt návštěvníků na horách. Organizuje a vykonává preventivní a záchranářskou činnost při vzniklých mimořádných událostech a poskytuje první pomoc. Horská služba ČR úzce spolupracuje s horskou službou (GOPR) v Polsku. Při vzniku mimořádné události totiž mohou záchranáři Horské služby ČR zasahovat na vyžádání i na polském území a toto platí i naopak. Členové obou horských služeb se setkávají při mezinárodních závodech záchranářů horských služeb konaných v ČR a při horolezecko-záchranářském klání v Polsku.

V roce 2009 uplynulo již 60 let od založení horské služby v Orlických horách. V měsíci září tohoto roku byl realizován projekt, jehož cílem bylo rozšířit povědomí o činnosti horské služby a zviditelnit ji mezi širokou veřejností, seznámit návštěvníky z tuzemska i ze zahraničí s nenahraditelnou prací této složky integrovaného záchranného systému prostřednictvím praktických ukázek (záchrana z lanovky, spouštění zraněného pomocí Petzlova sedáku) i výstavy činnosti horské služby za uplynulých 60 let. Oslavy byly doplněny o kulturní a sportovní program, do kterého se mohli aktivně zapojit návštěvníci dle svých fyzických možností. Projekt rovněž přispěl k odstraňování jazykových bariér.

Žadatelem o dotaci ve výši 21 752 EUR byla Horská služba ČR, o.s., Špindlerův Mlýn. Partnerem na polské straně byla Grupa Regionalna Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Grupa Wałbrzysko-Kłodzka. Projekt se uskutečnil za vydatné pomoci pověřených osob obce Deštné i aktivního přístupu jejího partnerského polského města Duszniki Zdrój a polské organizace GOPR.

Mikroprojekt byl schválen na 3. zasedání Euroregionálního řídícího výboru Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v rámci OP PS ČR – PR, které se konalo dne 30. června 2009 v Jaroměři.

spolufinancování z prostředků ERDF prostřednictvím EG

Fotogalerie