Logo: Evropské dotace ve zdravotnictví

Logo: Královéhradecký kraj

Úvodní stránka > Ostatní dotace a iniciativy > Projekt Equity Action > Závěrečná konference k projektu Equity Action v Bruselu dne 23. ledna 2014

Závěrečná konference k projektu Equity Action v Bruselu dne 23. ledna 2014

Vydáno: 31.12.2013, 13:01 Kategorie: Projekt Equity Action

Dne 23. ledna 2014 se v sídle Evropské komise v Bruselu uskutečnila závěrečná konference k projektu Equity Action na téma „Budování soudržnosti a posílení růstu zdraví“ .

Hlavními cíli konference k projektu „Equity Action“, který podporuje členské státy a Evropskou unii v rozvíjení strategie k efektivnímu snižování nerovností v oblasti zdraví byly:

  • identifikace způsobů ovlivňování politik a vyjasnění dopadu aktivit na nerovnosti v oblasti zdravotnictví;

  • posílení regionálních přístupů ke snížení nerovností v oblasti zdravotnictví, s důrazem na využití strukturálních fondů EU pro řešení nerovností v oblasti zdravotnictví;

  • usnadnění předávání vědeckých poznatků mezi tvůrci politik k řešení nerovností v oblasti zdravotnictví;

  • zapojení zainteresovaných stran na nerovnosti v oblasti zdravotnictví napříč politickým spektrem (stakeholders).

Dalším výstupem závěrečné konference bylo nastavení programu pro budoucí opatření na nerovnosti v oblasti zdravotnictví. Tato opatření rezonují s prací jednotlivých členských států a se strategií EU v oblasti zdravotnictví a zdraví WHO 2020.

Úvodního slova se ujal Jon Rouse, generální ředitel regionálního oddělení sociální péče a péče o zdraví z Velké Británie: „Vážení kolegové, dnes je zde dobrá příležitost zhodnotit, čeho jsme dosáhli. Něco se nám podařilo, něco však ještě ne. I dnes lidé s nižšími příjmy jsou stále znevýhodňováni oproti lidem s příjmy vyššími. Proto by se mělo i ve Strategii Evropa 2020 prosazovat snižování této nerovnosti.“

Na jeho řeč navázala televizním vstupem Zsuzanna Jakab, ředitelka evropské kanceláře Světové zdravotnické organizace (WHO): „Ve Strategii Evropa 2020 musí být zahrnuta podpora investic do zdraví, posílení zdravotních systémů, zlepšení zdravotního prostředí. Musíme apelovat na závazek nepřetržitého boje proti chudobě. K tomuto cíli potřebujeme silnou spolupráci a podporu regionů, místních vlád a nevládních organizací.“

Dopolední blok zakončila Elisabeth Rahmberg, ředitelka odboru veřejného zdraví v Regionu Västra Götaland, Švédsko, slovy: „Každý zúčastněný se sám rozhodne, kterou z nabízených iniciativ bude z vlastních zdrojů implementovat, stejně tak kdy a jakým způsobem.“

Fotogalerie

Soubory ke stažení