Logo: Evropské dotace ve zdravotnictví

Logo: Královéhradecký kraj

Úvodní stránka > Ostatní dotace a iniciativy > Projekt Equity Action > Regionální konference k projektu Equity Action v Hradci Králové dne 13.2.2014

Regionální konference k projektu Equity Action v Hradci Králové dne 13.2.2014

Vydáno: 10.3.2014, 22:42 Kategorie: Projekt Equity Action

Regionální konference k projektu Equity Action s tématem Odstraňování nerovností ve zdraví, do kterého je zapojen i Královéhradecký kraj, se uskutečnila ve čtvrtek 13. února 2014 v Hradci Králové.

Ukončení projektu Equity Action bylo slavnostně zakončeno v Královéhradeckém kraji, Hradci Králové. Smyslem konference bylo představit a zhodnotit výstupy projektu za Královéhradecký kraj. Hlavními hosty byli zástupci EuroHealthNetu - Ingrid Stegeman, Státního zdravotního ústavu Praha - MUDr. Hana Janatová, CSc. a Ministerstva zdravotnictví ČR - Mgr. Martina Brzková.

Součástí programu byly prezentace zástupců Fakultní nemocnice Hradec Králové, Bistro U 2 přátel a prohlídka Speciální základní a Praktické školy Hradec Králové, jakožto ukázkové příklady příjemců správně využitých dotací.

Jako příklad správného využití finanční dotace při odstraňování nerovností ve zdraví byl uveden projekt „Snoezelen“ v Speciální základní a Praktické škole v Hradci Králové. Snoezelen, neboli speciální multismyslová relaxační místnost, zvyšuje kvalitu ve vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Patří k moderním terapeutickým metodám, které pomáhají postiženým mimo jiné s rozvojem komunikace, se stimulací smyslů a snížením poruch chování.

Veškeré prezentace z konference lze stáhnout viz níže.

Cílem projektu Equity Action je prosazování potřebných opatření na evropské, národní, regionální a místní úrovni za účasti řady partnerů v celé řadě politik. V rámci celoevropského projektu Equity Action in Health měli zástupci Královéhradeckého kraje za úkol vypracovat studii, která by zkoumala nerovnosti ve zdravotnické a sociální oblasti, a to z pohledu evropských dotací. Studie se zaměřuje na čerpání dotací ze Strukturálních fondů EU v období 2007 – 2013. Vyhodnocuje výsledky dotovaných regionálních projektů, případně navrhuje efektivnější řešení.

Fotogalerie