Logo: Evropské dotace ve zdravotnictví

Logo: Královéhradecký kraj

Úvodní stránka > Ostatní dotace a iniciativy > Ministerstvo zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví

Vydáno: 17.12.2009, 16:55 Kategorie: Ministerstvo zdravotnictví

Informace o evropských fondech určených pro oblast zdravotnictví poskytuje rovněž MZ na webovém portálu “Evropská unie – Evropské fondy”. Zde jsou umístěny aktuální informace, výzvy a pozvánky i méně známých subjektů, například výzvy Výkonné agentury pro zdraví a spotřebitele (EAHC - Executive Agency for Health and Consumers), pozvánky španělského Institutu zdraví Karla III. na mezinárodní workshopy atd. Rovněž jsou zde umístěny odkazy na další portály týkající se oblasti evropského zdravotnictví [8].

Webový portál Ministerstva zdravotnictví "Evropská unie - Evropské fondy".Obrázek: Webový portál Ministerstva zdravotnictví "Evropská unie - Evropské fondy".