Logo: Evropské dotace ve zdravotnictví

Logo: Královéhradecký kraj

3. regionální setkání v Berlíně

3. regionální setkání v Berlíně

Vydáno: 12.8.2013, 13:08 Kategorie: Partneři projektu

Ve dnech 13.-14. listopadu 2012 proběhlo třetí regionální setkání partnerů projektu Equity Action v Berlíně zaměřené na sběr dat a informací v rámci zpracovaného Přehledu strukturálních fondů jednotlivých partnerských regionů a zemí.

Jednání bylo zaměřeno především na zpracované "přehledy strukturálních fondů ve zdravotnictví" (hlavně v oblasti odstraňování nerovností), které vypracovávaly jednotlivé partnerské regiony.

V přehledu vypracovaném zástupci Královéhradeckého kraje a SZÚ Praha byl představen stávající stav čerpání ze strukturálních fondů, dále byly popsány dvě regionální případové studie: česko-polský přeshraniční projekt "Probiotika: společný výzkum, vzdělávání a osvěta" a dále projekt "Bistro u Dvou přátel". Na závěr práce byly představeny možnosti čerpání pro období 2014-2020 se zaměřením na projekty týkající se nerovností ve zdraví.

Zpracovaná zpráva "Přehled strukturálních fondů ve zdravotnictví Královéhradeckého kraje" je nadále rozpracovávána a rozšiřována dle aktuální situace týkající se nového programového období a její výstupy přispějí k podpoře zdravotnictví a sociální oblasti v Královéhradeckém kraji.

Fotogalerie