Logo: Evropské dotace ve zdravotnictví

Logo: Královéhradecký kraj

Seminář v Bruselu - regionální workshop

Seminář v Bruselu - regionální workshop

Vydáno: 12.8.2013, 13:23 Kategorie: Partneři projektu

Dne 26. března 2013 se v objektu Výboru regionů v Bruselu konal seminář evropských regionů v rámci mezinárodního projektu Equity Action.

Seminář s mottem „Zdraví jako determinant pro růst“ měl následující 4 cíle:

  • 1. poskytnout účastníkům příklady regionálních postupů a politik, jejichž cílem je řešit nerovnosti v oblasti zdraví;
  • 2. ukázat, jak mohou regiony využívat strukturální fondy EU pro projekty, které řešením hlavních faktorů ovlivňujících zdraví zvyšují spravedlnost v oblasti zdraví;
  • 3. stimulovat sdílení a výměnu znalostí a zkušeností mezi účastníky z celé EU;
  • 4. inspirovat účastníky k jednání v rámci vlastních regionů za účelem dosažení větších rovností v oblasti zdraví.

Během semináře byl poprvé představen on-line nástroj „Structural Funds Guidance tool for Health Equity“ - http://fundsforhealth.eu, který začal poskytovat praktické informace o strukturálních fondech EU a také začal představovat návrhy, jak mohou být tyto fondy lépe využity pro dosažení větších rovností v oblasti zdraví v rámci celé EU. Postupně budou do tohoto nástroje začleňovány další funkce.

Do jednotlivých aktivit semináře se zapojilo více než 120 účastníků. Kromě zástupců evropských regionů a národních ministerstev se semináře účastnili zástupci Evropské komise, Výboru regionů, organizace EuroHealthNet a mnoha dalších organizací a institucí. Za Královéhradecký kraj, který je jediným českým regionem přímo zapojeným do tohoto projektu, se semináře účastnil Ing. Roman Klíma z oddělení evropských grantů Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.

Součástí tohoto semináře byl i „Equity Action market place“ – jednalo se o informační tržiště, kde zástupci všech 29 evropských regionů, zapojených do projektu, měli možnost prezentovat výsledky své dosavadní práce v rámci projektu. Ing. Klíma na informačním stánku Královéhradeckého kraje a zároveň i České republiky prezentoval zpracovaný dokument „Přehled strukturálních fondů ve zdravotnictví Královéhradeckého kraje“, dále prezentoval prostřednictvím informačních materiálů a letáků vybrané subjekty z Královéhradeckého kraje, působící ve zdravotnické a sociální oblasti včetně výstupů jejich doposud realizovaných projektů a rovněž prezentoval samotný region Královéhradeckého kraje. Stánek Královéhradeckého kraje a České republiky doplňovala prezentace, která byla spuštěna na velké obrazovce po celou dobu trvání semináře.

O stánek Královéhradeckého kraje a České republiky, který byl svým rozsahem největší v rámci všech regionů a evropských zemí, byl mezi účastníky semináře značný zájem. Kromě velkého počtu zahraničních účastníků ho navštívili i někteří čeští zástupci Výboru regionů a rovněž zástupci několika českých regionů, působících v danou dobu v Bruselu.

Seminář podpořil pan Dave Wilcox, člen Výboru regionů a DG SANCO.

Další informace o semináři:

http://www.health-inequalities.eu/HEALTHEQUITY/EN/events/regional_workshopFotogalerie

Soubory ke stažení