Logo: Evropské dotace ve zdravotnictví

Logo: Královéhradecký kraj

Equity Action

Equity Action

Vydáno: 13.2.2013, 11:02 Kategorie: Partneři projektu

Equity Action

Jednou z priorit EU je snižování nerovností v oblasti zdraví. Je důležité prosazovat potřebná opatření na evropské, národní, regionální a místní úrovni za účasti řady partnerů v celé řadě politik. Rozsáhlý a významný projekt „Equity Action in Health“ v rámci společné akce Evropské komise a institucí z 19 evropských zemí má napomoci zúčastněným státům vyvíjet nástroje, které umožní lépe řešit nerovnosti v oblasti zdraví.

Hlavním cílem společné akce je vypracovat strategii, jak pomoci členským státům implementovat snižování nerovností ve zdraví ovlivněním sociálně-ekonomických determinant zdraví a vytvořit funkční mechanismy ke snižování nerovností v oblasti zdraví. Mezi specifické cíle patří zmapování a podpora činností regionálních a sub-národních aktérů v boji proti nerovnostem v oblasti zdraví a zvyšování informovanosti o možnostech využití zdrojů ze Strukturálních fondů EU.

Projekt tedy přispívá ke snižování nerovností v oblasti zdraví prostřednictvím:

  • rozvoje znalostí o této problematice
  • podpory zapojení zúčastněných zemí, regionů a dalších zúčastněných stran do řešení nerovností v oblasti zdraví
  • výměny zkušeností
  • vytvoření účinných opatření k řešení nerovností v oblasti zdraví na evropské úrovni

Projekt probíhá v rámci 2. akčního programu Společenství pro veřejné zdraví (DG SANCO). Koordinátorem je mezinárodní organizace HAPI, pověřená Ministerstvem zdravotnictví Velké Británie. Akce začala v únoru 2011 a končí v lednu 2014. Za Českou republiku je partnerem Ministerstvo zdravotnictví ČR prostřednictvím Státního zdravotního ústavu Praha (kontaktní osoba - MUDr. Hana Janatová, CSc.) a dále jsou do projektu zapojeny 2 spolupracující subjekty – Královéhradecký kraj (jedná se o jediný český region, který je zapojen do tohoto projektu) a Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje.

Na straně Královéhradeckého kraje jsou do projektu zapojeni 2 pracovníci (Ing. Roman Klíma – oddělení evropských grantů, Mgr. Kateřina Kupečková - oddělení sekretariátu hejtmana), kteří se účastní projektových aktivit v pracovní skupině „Regiony“. Hlavním výstupem dosavadní činnosti zástupců Královéhradeckého kraje bylo vypracování dokumentu „Přehled strukturálních fondů ve zdravotnictví Královéhradeckého kraje“, který mapuje a analyzuje toky evropských dotací v současném programovém období 2007-2013 do zdravotnických a sociálních zařízení v regionu a to zejména z pohledu zdravotních nerovností a zároveň nastiňuje perspektivy strukturálních fondů v rámci nerovností ve zdraví v příštím programovém období 2014-2020. Zástupci Královéhradeckého kraje rovněž reagují i na aktuální úkoly a požadavky, např. připomínkovali nový nástroj připravovaný Evropskou komisí, kterým bude „Evropský fond pro pomoc nejchudším občanům“.

Doposud se uskutečnilo několik setkání partnerů projektu (Londýn, Brusel, Berlín), další akce budou následovat až do začátku roku 2014. Projekt je z mnoha stran velmi dobře hodnocen a začíná přinášet pozitivní výstupy a efekty.

Podrobné informace k projektu: samostatný odkaz k projektu "Equity Action"

Oficiální stránka k projektu: http://www.health-inequalities.com (anglická jazyková mutace)

Fotogalerie

Soubory ke stažení