Logo: Evropské dotace ve zdravotnictví

Logo: Královéhradecký kraj

Přehled strukturálních fondů ve zdravotnictví v Královéhradeckém kraji

Přehled strukturálních fondů ve zdravotnictví v Královéhradeckém kraji

Vydáno: 11.8.2013, 11:11 Kategorie: Partneři projektu

V příloze naleznete zpracovaný Přehled strukturálních fondů ve zdravotnictví v Královéhradeckém kraji za období 2007-2013

Cílem práce bylo:

  • zpracovat a analyzovat stávající přehled strukturálních fondů v oblasti zdravotnictví v programovém období 2007-2013 v České republice, s konkrétním zaměřením na Královéhradecký kraj;
  • identifikovat projekty v Královéhradeckém kraji (z ERDF či ES), které mají buď explicitní cíl snížit nerovnosti v oblasti zdraví, nebo mohou nepřímo přispět k jejich snížení;
  • vybrat a popsat projekt v rámci současného programového období v Královéhradeckém kraji, který je považován za obzvláště slibný pro jeho potenciál přispět ke snížení nerovností v oblasti zdraví. V ideálním případě by měl projekt zahrnovat více-sektorální přístup k řešení fundamentálních determinantů nerovnosti v oblasti zdraví, identifikovat příležitosti a výzvy, kterým čelí k řešení nerovností v oblasti zdraví;
  • zjistit strategické priority Královéhradeckého kraje a jak se mohou týkat rovnosti zdraví, pokud se neřeší téma přímo, porovnat to s novými tématy financování uvedených v návrzích EK pro nové programovací období strukturálních fondů. Identifikovat potenciální přesah v oblastech, které mohou získat peníze v nadcházejícím programovém období strukturálních fondů a řeší fundamentální determinanty nerovnosti v oblasti zdraví.