Logo: Evropské dotace ve zdravotnictví

Logo: Královéhradecký kraj

Úvodní stránka > Předvstupní programy > Komunitární programy

Komunitární programy

Vydáno: 16.12.2009, 16:53 Kategorie: Komunitární programy

Další finanční nástroj EU, využívaný ČR a dalšími zeměmi před vstupem do EU, představují komunitární programy. Tyto programy jsou řízeny EK a jsou financovány přímo z rozpočtu EU.

Komunitární programy podporují zpravidla neinvestiční projekty v oblasti vzdělávání, výzkumu, kultury apod., umožňují prohlubovat vzájemnou spolupráci mezi členskými státy. Jsou přístupné pro všechny státy Společenství, mohou se jich ale účastnit i kandidátské země za stejných podmínek jako členské státy. To také znamená, že se musí podílet na nákladech, ale tento podíl může být částečně financován z programu předvstupní pomoci (IPA).

ČR se účastnila ve vzdělávacích programech Socrates, Leonardo da Vinci a Youth for Europe (Mládež pro Evropu), dále v programech Raphael, SAVE II, SME, Equal Opportunities, FISCALIS apod. [18]

Oblasti zdravotnického vzdělávání se nejvíce týkaly zejména komunitární programy, které se zaměřovaly na inovaci a zvyšování kvality odborného vzdělávání a vzdělávání dospělých. Byly podporovány pilotní projekty, projekty stáží a výměn, zpracování přehledů a analýz týkajících se odborného vzdělávání, kariérového poradenství, rovnosti studijních příležitostí, vzdělávání znevýhodněných skupin, inovací odborné přípravy v důsledku technologických změn, spolupráce VŠ a podniků zaměřené na přenos technologických inovací. Podporovány byly také projekty posilující evropskou dimenzi ve vzdělávání formou projektové spolupráce škol a dalších vzdělávacích institucí, projekty zvyšující mobilitu studentů a učitelů, projekty zkvalitňující jazykové vzdělávání ve všech typech škol a ve všech formách vzdělávání, projekty prosazující inovace ve vzdělávání včetně zavádění informačních a komunikačních technologií do výuky.