Logo: Evropské dotace ve zdravotnictví

Logo: Královéhradecký kraj

Úvodní stránka > Předvstupní programy > Program Phare

Program Phare

Vydáno: 16.12.2009, 16:50 Kategorie: Program Phare

Nejznámějším a pro ČR nejvýznamnějším předvstupním nástrojem byl program Phare. Jeho cílem bylo napomoci plnění podmínek stanovených pro vstup do EU.

Z programu byly rovněž financovány projekty sociální a ekonomické soudržnosti s cílem zvýšit životní standard v nejchudších regionech. Rozpočet Phare pro všechny kandidátské země na období let 1989 až 1999 přesáhl 11 mld. EUR, tj. cca 400 mld. Kč. V ČR bylo v tomto období na projekty z prostředků Phare přiděleno 756 milionů (dále jen mil.) EUR, tj. 27,46 mld. Kč.

Spektrum pomoci z programu Phare bylo velmi široké, z tohoto programu byla financována také zdravotnická zařízení. Jednalo se např. o projekty týkající se rozvoje primární péče, financování zdravotnictví, zdravotního pojištění a národního zdravotnického informačního systému. Praktickou činnost zdravotnického personálu usnadňoval také nákup počítačové a kancelářské techniky.

Evropský fond regionálního rozvoje

Po přistoupení k EU byl fond Phare nahrazen Evropským fondem regionálního rozvoje – European Regional Development Fund (dále jen ERDF), určeným zejména pro infrastrukturní projekty a Evropským sociálním fondem – European Social Fund (dále jen ESF), určeným zejména pro tzv. měkké projekty [18].