Logo: Evropské dotace ve zdravotnictví

Logo: Královéhradecký kraj

Úvodní stránka > Ostatní dotace a iniciativy > Projekt Equity Action

Projekt Equity Action

2. regionální setkání v Bruselu

Vydáno: 12.8.2013, 11:29 Kategorie: Partneři projektu

Ve dnech 29.-30. března 2012 proběhlo druhé regionální setkání partnerů projektu Equity Action v Bruselu zaměřené na odevzdané Case Studies (případové studie) zpracované regionálními partnery, předání zkušeností při sbírání dat ke zpracování studie a úkoly týkající se zpracování Přehledu strukturálních fondů.

1. regionální setkání v Londýně

Vydáno: 12.8.2013, 10:07 Kategorie: Partneři projektu

Ve dnech 14.-15. listopadu 2011 proběhlo první regionální setkání partnerů projektu Equity Action v Londýně.

Equity Action

Vydáno: 13.2.2013, 11:02 Kategorie: Partneři projektu

Equity Action

Jednou z priorit EU je snižování nerovností v oblasti zdraví. Je důležité prosazovat potřebná opatření na evropské, národní, regionální a místní úrovni za účasti řady partnerů v celé řadě politik. Rozsáhlý a významný projekt „Equity Action in Health“ v rámci společné akce Evropské komise a institucí z 19 evropských zemí napomohl zúčastněným státům vyvíjet nástroje, které umožní lépe řešit nerovnosti v oblasti zdraví.

Hlavním cílem společné akce je vypracovat strategii, jak pomoci členským státům implementovat snižování nerovností ve zdraví ovlivněním sociálně-ekonomických determinant zdraví a vytvořit funkční mechanismy ke snižování nerovností v oblasti zdraví. Mezi specifické cíle patří zmapování a podpora činností regionálních a sub-národních aktérů v boji proti nerovnostem v oblasti zdraví a zvyšování informovanosti o možnostech využití zdrojů ze Strukturálních fondů EU.

Stránka 2/2
1 2

Evropské státy zapojené do projektu Obrázek: Evropské státy zapojené do projektu