Logo: Evropské dotace ve zdravotnictví

Logo: Královéhradecký kraj

Úvodní stránka > Období 2014-2020 > Tématické programy

Tématické programy

Programy spolufinancované z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) - proces přípravy a realizace programů probíhá souběžně na úrovni EU a na národní úrovni.

Integrovaný regionální operační program

Vydáno: 14.8.2014, 10:11 Kategorie: Tématické programy

Integrovaný regionální operační program je nástupcem sedmi Regionálních operačních programů a částečně Integrovaného operačního programu z programového období 2007-2013. Pro zdravotnickou a sociální oblast je určena prioritní osa 2 – Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů, s finanční alokací 1,7 mld. EUR.

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Vydáno: 20.4.2015, 11:58 Kategorie: Tématické programy

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání je zaměřen na posílení kapacit pro výzkum, rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj a rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání.

Operační program Životní prostředí

Vydáno: 14.8.2014, 10:17 Kategorie: Tématické programy

Mezi cíle Operačního programu Životní prostředí patří i podpora efektivního využívání zdrojů a eliminace negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí. Uvedené cíle budou podporovány ve veřejných infrastrukturách, mimo jiné ve veřejných budovách, tj. i ve zdravotnických a sociálních objektech.