Logo: Evropské dotace ve zdravotnictví

Logo: Královéhradecký kraj

Úvodní stránka > Období 2007-2013 > Úroveň ministerstev > Operační program Životní prostředí

Operační program Životní prostředí

S oblastí zdravotnictví a vzdělávání souvisí nepřímo i další operační programy. Jedná se např. o Operační program Životní prostředí (dále OP ŽP), kde je v rámci 3. prioritní osy „Udržitelné využívání zdrojů energie“ možné zlepšit tepelně-technické vlastnosti zdravotnických a vzdělávacích objektů, konkrétně je možné zrealizovat výměnu výplní (okna, dveře), zateplení obvodových plášťů, případně zabezpečit ekologické a úsporné vytápění těchto objektů. Informace o aktuálních výzvách OP ŽP jsou uvedeny na webových stránkách www.opzp.cz, zveřejňovány jsou rovněž v informačním zpravodaji OP ŽP „Priorita“.

Příklady projektů

Ekologizace vytápění nemocnice Jičín a její pobočky v Novém Bydžově

Nemocnice v Jičíně a její pobočka v Novém Bydžově plánuje nové vytápění

Vydáno: 12.1.2010, 14:00 Kategorie: Operační program Životní prostředí

Projekt týkající se udržitelného využívání zdrojů energie připravuje nemocnice v Jičíně a její pobočka v Novém Bydžově. Konkrétně se jedná o realizaci nového vytápění, kdy rekonstrukcí centrálních kotelen se sníží emise a v ovzduší ubude i prachových částic. Vybudování ekologického vytápění bude stát zhruba 55 mil. Kč (ekologizace vytápění v jičínské nemocnici bude stát zhruba 41 mil. Kč, v Novém Bydžově zhruba 14 mil. Kč). Většinu financí na projekt, který již schválili krajští zastupitelé, chce kraj získat z fondů EU, konkrétně z OP ŽP. Dotace by měly dosáhnout 60 % z celkově uznatelných nákladů.

Úpravy v objektu polikliniky Náchod

V poliklinice Náchod byly úpravy spolufinancované z OP ŽP již dokončeny

Vydáno: 12.1.2010, 12:10 Kategorie: Operační program Životní prostředí

Za účelem úspory energie byly z OP ŽP provedeny úpravy v objektu polikliniky Náchod (viz obrázek), které spočívaly v rekonstrukci obvodových plášťů, náhradě stávajících okenních konstrukcí novými, provedení tepelné izolace na štítech, zateplení stropů, zateplení střechy, provedení tepelné izolace stěn a dále v rekonstrukci otopného systému.