Logo: Evropské dotace ve zdravotnictví

Logo: Královéhradecký kraj

Úvodní stránka > Období 2007-2013 > Úroveň kraje a NUTS II > Program posilování služeb

Program „Posilování sociálních, vzdělávacích a zdravotnických služeb v Královéhradeckém kraji“ spolufinancovaný z Finančních mechanismů EHP/Norska

HKK/EHP/Norsko - logo

Program Královéhradeckého kraje „Posilování sociálních, vzdělávacích a zdravotnických služeb v Královéhradeckém kraji byl Kanceláří finančních mechanismů v Bruselu oficiálně schválen dne 7.3.2007. Královéhradeckému kraji coby zprostředkovateli programu byla schválena dotace ve výši 2 270 898 EUR. Fond však není tvořen pouze finančními prostředky Islandu, Lichtenštejnska a Norska, ale též vlastními prostředky Královéhradeckého kraje a to ve výši 400 747 EUR. V součtu pak celý fond tvoří finanční prostředky ve výši 2 671 645 EUR oprávněných nákladů. Tyto finanční prostředky rozděluje Královéhradecký kraj na základě soutěže mezi předkladateli sub-projektů, kdy je hodnotiteli posuzována zejména potřebnost, přínos pro veřejnost a přidaná hodnota sub-projektů [11].

Financování programu KHK „Posilování sociálních, vzdělávacích a zdravotnických služeb v Královéhradeckém kraji“.Obrázek: Financování programu KHK „Posilování sociálních, vzdělávacích a zdravotnických služeb v Královéhradeckém kraji“.Financování programu Královéhradeckého kraje „Posilování sociálních, vzdělávacích a zdravotnických služeb v Královéhradeckém kraji“.

Program je svým zaměřením určený na rekonstrukci a modernizaci sociálních, vzdělávacích a zdravotnických zařízení a dále na rekonstrukci, popřípadě výstavbu relaxačních zón a sportovišť.

Výzvy k předkládání žádostí a výhled programu

První výzva (červenec 2007)

První výzva k předkládání žádostí byla vyhlášena dne 9.7.2007, ukončena byla dne 7.9.2007. V rámci této výzvy bylo odevzdáno 28 žádostí v celkové výši 130 634 775 Kč, z kterých bylo Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne 13.12.2007 podpořeno 9 konečných příjemců, kterým byla schválena finanční podpora ve výši 37 166 952 Kč.

Druhá výzva (prosinec 2007)

Druhá výzva byla vyhlášena dne 15.12.2007, ukončena byla dne 7.3.2008. V rámci této výzvy bylo odevzdáno 36 žádostí v celkové výši 115 958 170 Kč, z kterých bylo Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne 19.6.2008 podpořeno 12 konečných příjemců, kterým byla schválena finanční podpora ve výši 33 811 416 Kč.

Hodnocení a výhled programu

Doba realizace podpořených sub-projektů se pohybuje od 3 měsíců do 21 měsíců [12]. Dle počtu odevzdaných žádostí a finančních požadavků jednotlivých žadatelů lze konstatovat, že o Program CZ0037 byl ze strany žadatelů velký zájem. V současné době probíhají jednání mezi donory a EK ke sjednání FM EHP/Norska pro období 2009–2014 [22]. Pokud budou jednání úspěšná, lze předpokládat, že jednou z prioritních oblastí bude opět oblast zdravotnictví, neboť v období 2004–2009 byla tématu zdraví a zejména péči o dítě přikládána ze strany donorů vysoká důležitost [29].

Ukázky úspěšných projektů realizovaných v Královéhradeckém kraji v oblasti zdravotnictví.

Rekonstrukce a modernizace střediska osobní hygieny Dvůr Králové nad Labem

Citroën Berlingo upravený pro svoz klientů

Vydáno: 17.12.2009, 15:13 Kategorie: Program posilování služeb

V rámci projektu došlo k modernizaci střediska osobní hygieny tak, že v něm mohou být vykonávány všechny úkony osobní hygieny v plném rozsahu a mohou je využívat i lidé s tělesným postižením.

Dětská ozdravovna Špindlerův Mlýn – Bedřichov, rekonstrukce a dostavba tělocvičny a relaxační zóny

Stav tělocvičny před rekonstrukcí, probíhající rekonstrukce (demontáž, nová montáž), konečný stav rozšířené tělocvičny

Vydáno: 17.12.2009, 15:12 Kategorie: Program posilování služeb

Projekt spočíval v rekonstrukci a přístavbě stávající tělocvičny – herny, kde probíhá terapie, rehabilitace a cvičení klientů. Dále byla vytvořena nová relaxační zóna na pozemku léčebny. Ta slouží pro odpočinek a klimatoterapii dětí. Projekt zkvalitnil poskytované zdravotnické služby [12].

Obnova relaxační zóny a vybudování další v památkově chráněné lokalitě

Pozvánka na slavnostní otevření Domu v Zahradě a parku v areálu Domova sv. Josefa

Vydáno: 17.12.2009, 14:58 Kategorie: Program posilování služeb

Projekt „Obnova relaxační zóny a vybudování další v památkově chráněné lokalitě – prostor pro setkávání seniorů a dětí, zdravých a hendikepovaných“ přispívá ke zkvalitnění života zdravotně postižených osob v domově sv. Josefa v Žirči, kteří mají více možností jak trávit svůj volný čas v relaxačních zónách (viz obrázek), současně došlo i ke zlepšení pobytu dětí z místních škol [12].

Zlepšení podmínek pro pacienty LDN ON Jičín, a.s. – nemocnice Nový Bydžov

Pozvánka na slavnostní prohlídku nového vybavení nemocnice Nový Bydžov

Vydáno: 17.12.2009, 14:56 Kategorie: Program posilování služeb

Oblastní nemocnice Jičín, a.s. prostřednictvím tohoto projektu přispívá ke zlepšení kvality zdravotní péče o pacienty následné péče (zejména senioři) v nemocnici v Novém Bydžově. Bylo pořízeno 60 lůžek dvou typů – jedná se o moderní polohovací elektricky stavitelná lůžka, která jsou pojízdná, mají integrované zábrany, hrazdu a hrazdičku, antidekubitní matrace s omyvatelným a paropropustným potahem [12].