Logo: Evropské dotace ve zdravotnictví

Logo: Královéhradecký kraj

Úvodní stránka > Finanční mechanismy EHP/Norska (2004-2014) > Individuální projekty > Příklady zdravotnických projektů

Příklady zdravotnických projektů

Na základě 3 vyhlášených výzev bylo v oblasti zdravotnictví schváleno např. těchto 24 projektů, realizovaných v Královéhradeckém kraji a v dalších krajích ČR:

Upřesnění indikací chirurgické léčby pohybového aparátu u dětí postižených dětskou mozkovou obrnou (DMO) v podmínkách laboratoře chůze

Laboratoř chůze může významně zlepšit výsledky ortopedické operativy

Vydáno: 17.12.2009, 16:27 Kategorie: Příklady zdravotnických projektů

Cílem projektu, na který obdržela Fakultní nemocnice Brno dotaci z FM EHP/Norska ve výši 376 718 EUR, je zpřesnit indikace chirurgických výkonů u dětí se spastickou formou dětské mozkové obrny v podmínkách tzv. laboratorní péče.

Monogenní diabetes u dětí: od genetiky k léčbě

Vydáno: 17.12.2009, 16:27 Kategorie: Příklady zdravotnických projektů

Výskyt metabolického syndromu – jeho prevence včasnou diagnostikou a léčbou dětské obezity

Vydáno: 17.12.2009, 16:27 Kategorie: Příklady zdravotnických projektů

Metabolické diagnostické centrum

Vydáno: 17.12.2009, 16:27 Kategorie: Příklady zdravotnických projektů

Projekt je realizován v Ústavu dědičných metabolických poruch Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Hlavním cílem projektu je přispět významným způsobem ke zvýšení efektivity diagnostiky dědičných metabolických poruch.

Centrum neurointenzivní péče pro děti se specifickými problémy

Vydáno: 17.12.2009, 16:27 Kategorie: Příklady zdravotnických projektů

Stránka 1/5
1 2 3 4 5

Zdroje informací o projektech

Podrobné a zajímavé informace o těchto a dalších projektech z oblasti zdravotnictví (popis projektu, příjemce finanční podpory, datum schválení, přidělená dotace) jsou zveřejněny na portálu Ministerstva financí ČR (dále jen MF) v sekci FM EHP/Norska www.eeagrants.cz nebo v anglickém jazyce na oficiální webové adrese FM EHP/Norska www.eeagrants.com.

Z velkého počtu úspěšných individuálních projektů v oblasti zdravotnictví se pouze dva projekty týkají Královéhradeckého kraje (projekt Snížení novorozenecké morbidity zkvalitněním systému národní péče o extrémně nezralé novorozence, kde jedním z partnerů projektu je i FN HK a projekt Areál v Žirči u Dvora Králového nad Labem – vytvoření prostoru pro setkávání zdravých a nemocných, kde žadatelem je Oblastní charita Červený Kostelec). Jeden projekt (Domov Simeon) spádově zasahuje do Královéhradeckého kraje. Tento stav, který je zřejmě způsoben nedostatečnou publicitou a informovaností o individuálních projektech FM EHP/Norska, je však kompenzován množstvím úspěšně realizovaných projektů v rámci programu Královéhradeckého kraje „Posilování sociálních, vzdělávacích a zdravotnických služeb v Královéhradeckém kraji“, spolufinancovaného z FM EHP/Norska (projekty jsou popsány na stránce Program Královéhradeckého kraje „Posilování sociálních, vzdělávacích a zdravotnických služeb v Královéhradeckém kraji“ spolufinancovaný z Finančních mechanismů EHP/Norska