Logo: Evropské dotace ve zdravotnictví

Logo: Královéhradecký kraj

Úvodní stránka > Všechny aktuality

Všechny aktuality

Druhý rok realizace projektu Přeshraniční vzdělávání studentů zdravotnických oborů

Vydáno: 16.11.2017, 8:37 Kategorie: Všechny aktuality

Realizace projektu Přeshraniční vzdělávání studentů zdravotnických oborů, financovaného v rámci programu Interreg V-A Česká republika - Polsko, vstoupila do své druhé poloviny. Vedoucím partnerem projektu je Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Trutnov, polským partnerem projektu je Karkonoska Panstwowa Szkola Vyzsza w Jeleniej Górze.

Psychiatrická péče bude podpořena 425 miliony korun

Vydáno: 21.7.2017, 16:31 Kategorie: Všechny aktuality

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje další výzvu na podporu zřizování nových či rekonstrukci stávajících zařízení pro poskytování komunitní péče, tzn. Centra duševního zdraví, stacionářů se zaměřením na psychoterapeutické služby a psychiatrických ambulancí s rozšířenou péčí. Pro tuto výzvu je připraveno 425 milionu korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Žádosti je možné podávat od 13. července 2017.

Nemocnice získají na moderní přístroje 1,48 miliardy korun

Vydáno: 21.7.2017, 16:21 Kategorie: Všechny aktuality

Kvalita života pacientů se významně zlepší. A to díky novým moderním přístrojům na specializovaných pracovištích, jež budou financovány z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj. Pro vysoce specializovanou zdravotní péči v onkogynekologii a vysoce specializovanou intenzivní péči v perinatologii budou zmodernizovány potřebné přístroje za téměř 1,48 mld. Kč.

Zpráva z průběhu stáže v Jelení Góře v rámci projektu Přeshraniční vzdělávání studentů zdravotnických oborů

Vydáno: 12.5.2017, 18:34 Kategorie: Všechny aktuality

Zahraniční stáž studentek Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy Trutnov se konala v termínu od 19. do 31. března 2017 a byla realizována v rámci projektu Přeshraniční vzdělávání studentů zdravotnických oborů, reg. č. projektu CZ.11.3.119/0.0/0.0/15_005/0000051, program INTERREG ČR_PL.

Seminář k programům cíle Evropská územní spolupráce a k Mezinárodnímu visegrádskému fondu

Vydáno: 18.4.2017, 7:48 Kategorie: Všechny aktuality

Královéhradecký kraj, ve spolupráci s Pardubickým krajem, Eurocentrem Hradec Králové a Eurocentrem Pardubice uspořádal dne 25. dubna 2017 od 10:00 do 15:30 hodin v sále Jana Letzela (zastupitelstva) Krajského úřadu Královéhradeckého kraje seminář k programům cíle Evropská územní spolupráce a k Mezinárodnímu visegrádskému fondu.

Z Norských fondů šlo na podporu veřejného zdraví v České republice přibližně půl miliardy korun

Vydáno: 17.3.2017, 15:08 Kategorie: Všechny aktuality

Dne 23. 2. 2017 se v Klášteře minoritů sv. Jakuba na Praze 1 uskutečnila Závěrečná konference Programu CZ11 - Iniciativy v oblasti veřejného zdraví, který je podporován z Norských fondů 2019-2014.

Cílem konference bylo shrnout dosavadní výsledky Programu, a ačkoliv jsou některé z podpořených projektů ještě před svým dokončením, Program se blíží ke svému závěru a již nyní se může prezentovat zajímavými výstupy.

Studentky Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy Trutnov se chystají na stáž do Polska

Vydáno: 15.3.2017, 9:01 Kategorie: Všechny aktuality

Realizace projektu trutnovské zdravotní školy financovaného v rámci programu Interreg V-A Česká republika-Polsko běží na plné obrátky. Partnerem Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy Trutnov je v rámci projektu Karkonoska Panstwowa Szkola Vyzsza w Jeleniej Górze.

Velký úspěch Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy Trutnov v programu Interreg V-A ČR – Polsko

Vydáno: 20.7.2016, 10:59 Kategorie: Všechny aktuality

Dne 29. června 2016 se v polském lázeňském letovisku Duszniki Zdrój konalo 5. zasedání Monitorovacího výboru programu Interreg V-A ČR – Polsko pro období 2014-2020, jehož hlavním bodem bylo schvalování projektů předložených do prioritní osy „Vzdělávání a kvalifikace“.

Prioritní programová oblast Finančních mechanismů EHP/Norska - Fondu pro bilaterální spolupráci pro rok 2016: Iniciativy v oblasti veřejného zdraví

Vydáno: 14.6.2016, 8:46 Kategorie: Všechny aktuality

Výsledkem 5. jednání Pracovní skupiny k Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni v rámci EHP a Norských fondů 2009 - 2014 bylo navržení prioritní programové oblasti Fondu na rok 2016.

Svůj návrh představili na jednání zástupci Ministerstva zdravotnictví České republiky, kteří navrhli programovou oblast „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“. Tato oblast byla také následně schválena donory na Výročním zasedání a oficiálně vyhlášena jako prioritní programová oblast pro tento rok.

Aktuality z organizace EuroHealthNet

Vydáno: 26.5.2016, 16:17 Kategorie: Všechny aktuality

Konference "Zdravotnické a sociální investice v Evropské unii" (7. června 2016, Výbor regionů, Brusel) - viz http://eurohealthnet.eu/media/conference-sustainable-societies-health-and-social-investment-eu (uvedeno v anglickém jazyce).


Výsledky "Evropského zdravotnického šampionátu" - viz http://eurohealthnet.eu/media/england-won%E2%80%99t-make-it-past-quarter-finals-euro-2016 (uvedeno v anglickém jazyce).


Stránka 1/5
1 2 3 4 5