Logo: Evropské dotace ve zdravotnictví

Logo: Královéhradecký kraj

Úvodní stránka > Všechny aktuality

Všechny aktuality

Program Zdraví v rámci EHP a Norských fondů je těsně před spuštěním

Vydáno: 19.12.2018, 12:30 Kategorie: Všechny aktuality

Ministerstvo financí ČR (Zprostředkovatel programu) a Ministerstvo zdravotnictví ČR (Partner programu) ve spolupráci s Norským institutem veřejného zdraví (Partner programu z donorského státu) s potěšením oznamují záměr vyhlásit v roce 2019 první výzvy pro předkládání žádostí o grant v rámci Programu Zdraví, podpořeného prostřednictvím EHP a Norských fondů 2014 - 2021. Další informace naleznete zde, informace o celém programu naleznete zde. Dne 16. ledna 2019 se v Praze uskuteční kontaktní seminář, zaměřený na navazování a upevňování bilaterálních vazeb mezi českými a donorskými institucemi (Island, Lichtenštejnsko, Norsko), které působí v oblasti veřejného zdraví - více informací zde.

První školící workshop v rámci projektu „Jak zachraňujete u vás?“

Vydáno: 10.5.2018, 16:41 Kategorie: Všechny aktuality

Ve dnech 26. – 27. 4. 2018 se v českých Vrbicích uskutečnil první školící workshop v rámci projektu „Jak zachraňujete u vás?“. Účastníky byli zdravotničtí záchranáři ze zdravotnických záchranných služeb z Polska a Čech, kteří se účastní tohoto projektu. Z polské strany se účastnili záchranáři ze ZZS Jelenia Góra, Wałbrzych, Kłodzko a Ząbkowice Śląskie, českou stranu reprezentovali záchranáři ZZS Královéhradeckého, Libereckého a Olomouckého kraje. Další informace naleznete na stránkách Evropského seskupení pro územní spolupráci Novum.

První výměnná stáž v rámci projektu „Jak zachraňujete u vás?“

Vydáno: 10.5.2018, 16:33 Kategorie: Všechny aktuality

Ve dnech 16. – 19.4.2018 se v polském Wałbrzychu konala první výměnná stáž v rámci projektu „Jak zachraňujete u vás?“. Do Zdravotnické záchranné služby Wałbrzych přijeli 3 zdravotničtí záchranáři Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje. Další informace naleznete na stránkách Evropského seskupení pro územní spolupráci Novum.

Druhý rok realizace projektu Přeshraniční vzdělávání studentů zdravotnických oborů

Vydáno: 16.11.2017, 8:37 Kategorie: Všechny aktuality

Realizace projektu Přeshraniční vzdělávání studentů zdravotnických oborů, financovaného v rámci programu Interreg V-A Česká republika - Polsko, vstoupila do své druhé poloviny. Vedoucím partnerem projektu je Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Trutnov, polským partnerem projektu je Karkonoska Panstwowa Szkola Vyzsza w Jeleniej Górze.

Psychiatrická péče bude podpořena 425 miliony korun

Vydáno: 21.7.2017, 16:31 Kategorie: Všechny aktuality

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje další výzvu na podporu zřizování nových či rekonstrukci stávajících zařízení pro poskytování komunitní péče, tzn. Centra duševního zdraví, stacionářů se zaměřením na psychoterapeutické služby a psychiatrických ambulancí s rozšířenou péčí. Pro tuto výzvu je připraveno 425 milionu korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Žádosti je možné podávat od 13. července 2017.

Nemocnice získají na moderní přístroje 1,48 miliardy korun

Vydáno: 21.7.2017, 16:21 Kategorie: Všechny aktuality

Kvalita života pacientů se významně zlepší. A to díky novým moderním přístrojům na specializovaných pracovištích, jež budou financovány z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj. Pro vysoce specializovanou zdravotní péči v onkogynekologii a vysoce specializovanou intenzivní péči v perinatologii budou zmodernizovány potřebné přístroje za téměř 1,48 mld. Kč.

Zpráva z průběhu stáže v Jelení Góře v rámci projektu Přeshraniční vzdělávání studentů zdravotnických oborů

Vydáno: 12.5.2017, 18:34 Kategorie: Všechny aktuality

Zahraniční stáž studentek Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy Trutnov se konala v termínu od 19. do 31. března 2017 a byla realizována v rámci projektu Přeshraniční vzdělávání studentů zdravotnických oborů, reg. č. projektu CZ.11.3.119/0.0/0.0/15_005/0000051, program INTERREG ČR_PL.

Seminář k programům cíle Evropská územní spolupráce a k Mezinárodnímu visegrádskému fondu

Vydáno: 18.4.2017, 7:48 Kategorie: Všechny aktuality

Královéhradecký kraj, ve spolupráci s Pardubickým krajem, Eurocentrem Hradec Králové a Eurocentrem Pardubice uspořádal dne 25. dubna 2017 od 10:00 do 15:30 hodin v sále Jana Letzela (zastupitelstva) Krajského úřadu Královéhradeckého kraje seminář k programům cíle Evropská územní spolupráce a k Mezinárodnímu visegrádskému fondu.

Z Norských fondů šlo na podporu veřejného zdraví v České republice přibližně půl miliardy korun

Vydáno: 17.3.2017, 15:08 Kategorie: Všechny aktuality

Dne 23. 2. 2017 se v Klášteře minoritů sv. Jakuba na Praze 1 uskutečnila Závěrečná konference Programu CZ11 - Iniciativy v oblasti veřejného zdraví, který je podporován z Norských fondů 2019-2014.

Cílem konference bylo shrnout dosavadní výsledky Programu, a ačkoliv jsou některé z podpořených projektů ještě před svým dokončením, Program se blíží ke svému závěru a již nyní se může prezentovat zajímavými výstupy.

Studentky Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy Trutnov se chystají na stáž do Polska

Vydáno: 15.3.2017, 9:01 Kategorie: Všechny aktuality

Realizace projektu trutnovské zdravotní školy financovaného v rámci programu Interreg V-A Česká republika-Polsko běží na plné obrátky. Partnerem Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy Trutnov je v rámci projektu Karkonoska Panstwowa Szkola Vyzsza w Jeleniej Górze.

Stránka 1/6
1 2 3 4 5 6