Logo: Evropské dotace ve zdravotnictví

Logo: Královéhradecký kraj

Úvodní stránka > Všechny aktuality

Všechny aktuality

Blíží se konec výzvy pro posílení primární a sekundární zdravotní péče na regionální úrovni v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce

Vydáno: 14.1.2013, 9:48 Kategorie: Všechny aktuality

Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlásilo dne 1.11.2012 první výzvu k předkládání Žádostí o poskytnutí grantu sub-projektů pro Program implementace švýcarsko-české spolupráce na Ministerstvu zdravotnictví ČR. Předmětem výzvy jsou aktivity I,II a III zaměřené na dlouhodobou, paliativní a geriatrickou péči, domácí péči a podporu institucionálního zajištění nestátního neziskového sektoru v ČR působícího v podporované oblasti. Aktivita III - Podpora institucionálního zajištění nestátního neziskového sektoru v ČR v oblasti zdravotní péče a péče o dlouhodobě nemocné a umírající, včetně geriatrické péče, je určena i pro subjekty z regionu Královéhradeckého kraje. Datum ukončení příjmu žádostí je 31. 1. 2013.

Mezinárodní projekt InTraMed-C2C

Vydáno: 3.8.2012, 11:00 Kategorie: Všechny aktuality

Centrum pro výzkum, vývoj, inovace (CVVI) je jedním z partnerů projektu InTraMed-C2C, který je spolufinancovaný z Evropského fondu regionálního rozvoje prostřednictvím Operačního programu Nadnárodní spolupráce - Central Europe. Cílem projektu, v jehož rámci spolupracuje deset partnerských organizací ze sedmi zemí Evropské unie, je vytvoření efektivního systému pro přenos inovací z nemocnic do malých a středních podniků.

Bližší informace o projektu naleznete v sekci Operační program Nadnárodní spolupráce - Central Europe (Interreg IV B), odstavec "Realizované projekty".

Občanské sdružení "Život bez bariér" se sídlem v Nové Pace zprovoznilo webovou sekci k švýcarsko-českému projektu

Vydáno: 10.4.2012, 14:18 Kategorie: Všechny aktuality

Občanské sdružení "Život bez bariér" se sídlem v Nové Pace zprovoznilo webovou sekci "Švýcarsko-česká spolupráce" k projektu „Výměna zkušeností a dobré praxe v oblasti integrovaného přístupu k péči o pohybově postižené pro zlepšení kvality jejich života“, spolufinancovaného z Fondu Partnerství v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce.

Bližší informace o projektu naleznete v sekci "Program švýcarsko-české spolupráce" - "Realizované projekty".

V Broumově zahájí činnost sociální podnik pro znevýhodněné

Vydáno: 10.4.2012, 13:55 Kategorie: Všechny aktuality

Sociální podnik, který bude pomáhat s uplatněním lidí znevýhodněných na trhu práce, se dne 11. dubna 2012 otevře v prostorách broumovských textilních závodů Veba. Centrum služeb Broumov se bude zabývat tiskařskými pracemi. Na své vybavení a provoz získalo dotaci z Evropské unie ve výši zhruba pěti milionů korun. Cílem projektu je, aby umožnil sociálně vyloučeným lidem a lidem ohroženým sociálním vyloučením vstup na trh práce a do podnikatelského prostředí.

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Hradec Králové zahájila realizaci projektu "Předlékařská první pomoc do škol"

Vydáno: 19.3.2012, 14:27 Kategorie: Všechny aktuality

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Hradec Králové je úspěšným příjemcem evropských dotací. Důkazem toho je schválení velkého počtu projektů předložených touto školou. V lednu 2012 začala realizace dalšího projektu, nazvaného "Předlékařská první pomoc do škol".

V rámci tohoto projektu bude na zdravotnické škole v Hradci Králové zřízeno a provozováno metodické centrum předlékařské první pomoci, které bude prvním svého druhu v Královéhradeckém kraji. Bude poskytovat metodickou podporu pedagogům škol, vybavovat pedagogy metodickými materiály, resuscitačními modely a pomůckami a zdravotnickým materiálem atd. Na činnost centra bude navázána nabídka vzdělávání pro pedagogy ve 3 typech kurzů.

Podrobnější informace o tomto projektu naleznete v sekci "Globální granty KHK v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost" - "Příklad projektu - Předlékařská první pomoc do škol".

Nabídka na zapojení do Programu veřejného zdraví

Vydáno: 10.2.2012, 15:21 Kategorie: Všechny aktuality

Luton Borough Council (východní Anglie) má nejvyšší míru dětské obezity v regionu, zejména v komunitě etnických menšin, a chce spolupracovat s evropskými partnery na řešení těchto otázek. Nabídka na partnerství je uvedena v anglické verzi.

Práci záchranářů pomůže vylepšit nové středisko v Trutnově

Vydáno: 18.1.2012, 9:24 Kategorie: Všechny aktuality

Nové středisko má v Trutnově k dispozici Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje, slavnostní otevření střediska se uskutečnilo dne 18. ledna 2012. Díky tomuto středisku se zlepší dostupnost zdravotní péče pro pacienty a záchranáři získají moderní a profesionální zázemí. Budou také moci své výjezdy lépe koordinovat s polskými kolegy. Na vybudování střediska byly využity finanční prostředky z Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR - Polsko 2007-2013.

Realizace projektu "Centrum pro inovace v biomedicíně" (CEPIN) úspěšně pokračuje

Vydáno: 21.10.2011, 16:51 Kategorie: Všechny aktuality

Jedním z významných projektů s dopadem na oblast zdravotnictví, realizovaným v regionu Královéhradeckého kraje, je projekt "Centrum pro inovace v biomedicíně", zkráceně označovaný názvem CEPIN.

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 2.4 - Partnerství a sítě. Hlavním cílem projektu CEPIN je vytvoření fungující sítě partnerů zejména z oblasti biomedicíny a usnadnění jejich vzájemné spolupráce a transferu informací. Projekt chce v maximální míře využít spolupráci partnerů a dalších účastníků projektu pro přenos výsledků výzkumu do praxe a naopak pro přenos potřeb z praxe k vědeckému zkoumání.

Bližší informace o tomto projektu naleznete v sekci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (na konci stránky).

Občanské sdružení Život bez bariér získalo grant z Programu švýcarsko-české spolupráce

Vydáno: 3.10.2011, 10:10 Kategorie: Všechny aktuality

Občanské sdružení Život bez bariér se sídlem v Nové Pace se stalo prvním subjektem v Královéhradeckém kraji, kterému se podařilo získat grant z Fondu Partnerství v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce.

Bližší informace o tomto projektu naleznete v sekci Program švýcarsko-české spolupráce - Realizované švýcarsko-české projekty.

Konference k projektu "Multimediální první pomoc pro pedagogy"

Vydáno: 8.9.2011, 16:32 Kategorie: Všechny aktuality

Dne 12. října 2011 se bude konat konference k projektu Multimediální první pomoc pro pedagogy. Místo konání - budova VOŠZ a SZŠ Hradec Králové, Komenského 234.

Další podrobnější informace o projektu naleznete na webu programu a na webu projektu. Informace o konferenci naleznete v sekci Konference.

Stránka 3/5
1 2 3 4 5