Logo: Evropské dotace ve zdravotnictví

Logo: Královéhradecký kraj

Úvodní stránka > Všechny aktuality

Všechny aktuality

Realizace projektu "Centrum pro inovace v biomedicíně" (CEPIN) úspěšně pokračuje

Vydáno: 21.10.2011, 16:51 Kategorie: Všechny aktuality

Jedním z významných projektů s dopadem na oblast zdravotnictví, realizovaným v regionu Královéhradeckého kraje, je projekt "Centrum pro inovace v biomedicíně", zkráceně označovaný názvem CEPIN.

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 2.4 - Partnerství a sítě. Hlavním cílem projektu CEPIN je vytvoření fungující sítě partnerů zejména z oblasti biomedicíny a usnadnění jejich vzájemné spolupráce a transferu informací. Projekt chce v maximální míře využít spolupráci partnerů a dalších účastníků projektu pro přenos výsledků výzkumu do praxe a naopak pro přenos potřeb z praxe k vědeckému zkoumání.

Bližší informace o tomto projektu naleznete v sekci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (na konci stránky).

Občanské sdružení Život bez bariér získalo grant z Programu švýcarsko-české spolupráce

Vydáno: 3.10.2011, 10:10 Kategorie: Všechny aktuality

Občanské sdružení Život bez bariér se sídlem v Nové Pace se stalo prvním subjektem v Královéhradeckém kraji, kterému se podařilo získat grant z Fondu Partnerství v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce.

Bližší informace o tomto projektu naleznete v sekci Program švýcarsko-české spolupráce - Realizované švýcarsko-české projekty.

Konference k projektu "Multimediální první pomoc pro pedagogy"

Vydáno: 8.9.2011, 16:32 Kategorie: Všechny aktuality

Dne 12. října 2011 se bude konat konference k projektu Multimediální první pomoc pro pedagogy. Místo konání - budova VOŠZ a SZŠ Hradec Králové, Komenského 234.

Další podrobnější informace o projektu naleznete na webu programu a na webu projektu. Informace o konferenci naleznete v sekci Konference.

Transparentnější nákupy techniky, zdravotnického materiálu a léků - projekt nového informačního systému MZ

Vydáno: 6.9.2011, 11:54 Kategorie: Všechny aktuality

Zdravotnické nákupy jsou mnohdy poznamenány nedostatkem referenčních informací, což v mnoha případech vede k nižší efektivitě vynaložených prostředků. Proto MZ přichází s projektem "Národní informační systém sledování nákladů na nákup léků, zdravotnického materiálu a zdravotnické techniky", který by měl managementům zdravotnických zařízení sloužit jednak jako nástroj pro transparentní stanovení předpokládané hodnoty veřejných zakázek, jednak jako zdroj dat pro kontrolu dosažené ceny.

Realizace projektu je rozložena do několika let a podle předběžného odhadu by si měla vyžádat náklady mezi 10 až 20 mil. Kč. Z 85 % by tato částka měla být hrazena z prostředků EU, konkrétně z Integrovaného operačního programu, kapitoly Služby v oblasti veřejného zdraví.

Společný rakousko-český přeshraniční projekt "Healthacross"

Vydáno: 29.6.2011, 7:42 Kategorie: Všechny aktuality

Dne 21. března 2011 proběhlo setkání projektu NICER (Národní informační centrum pro evropský výzkum) a kanceláře CZELO sdružených v Technologickém centru AV ČR, se zástupci krajů v Bruselu pod názvem „Pracovní snídaně se zástupci regionů v Bruselu.“ Akce se zúčastnili zástupci 3 krajů ČR (Královéhradeckého, Pardubického a Jihočeského kraje).

Na tomto setkání byl prezentován společný projekt Jihočeského kraje a Dolních Rakous s názvem Healthacross, jehož cílem bylo vytvořit podmínky pro vzájemné poskytování některé zdravotní péče občanům příhraničních částí sousedících regionů.

Bližší informace o tomto zajímavém a prospěšném projektu naleznete v sekci zdravotnického portálu Rakousko-český přeshraniční projekt "Healthacross" .

Finance z Norských fondů zkrášlily historické objekty bývalé jezuitské rezidence a pomohou obyvatelům Domova sv. Josefa s roztroušenou sklerózou

Vydáno: 6.5.2011, 14:29 Kategorie: Všechny aktuality

Dne 26. dubna 2011 se uskutečnilo slavnostní otevření rekonstrukce šesti památkově chráněných nemovitostí v areálu Domova sv. Josefa. Pozvání přijal i velvyslanec Norského království Jens Eikaas s manželkou a doprovodem. Domov sv. Josefa, spadající pod Oblastní charitu Červený Kostelec, je zatím jediným lůžkovým zařízením svého druhu v ČR pro nemocné roztroušenou sklerózou.

Bližší informace o této významné akci naleznete na webové stránce Domova sv. Josefa a také v sekci zdravotnického portálu Areál v Žirči u Dvora Králové nad Labem – vytvoření prostoru pro setkávání zdravých a nemocných .

Z Fondu Partnerství v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce byly schváleny další projekty z oblasti zdravotnictví

Vydáno: 25.3.2011, 14:47 Kategorie: Všechny aktuality

V rámci 4. cyklu schvalování žádostí předložených do Fondu Partnerství v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce byly schváleny další projekty s dopadem na oblast zdravotnictví.

Prvním úspěšným žadatelem je Centrum sociálních služeb Praha-Krizové centrum RIAPS, které na realizaci projektu "Vzájemná výměna zkušeností a transfer know-how na poli prevence syndromu vyhoření u zdravotnických a krizových pracovníků" získalo grant ve výši 1 560 637 Kč.

Druhým úspěšným žadatelem je Horská služba ČR, o.p.s., která na realizaci projektu "Zkvalitnění metod řízení profesionálních záchranných týmů v podmínkách zimních hor" získala grant ve výši 2 619 800 Kč.

Evropská komise předložila zprávu o zdraví v EU

Vydáno: 29.12.2010, 10:35 Kategorie: Všechny aktuality

Evropská komise společně s OECD zveřejnila zprávu Health at a Glance vypovídající o zdraví v Evropské unii. Jedním z nejdůležitějších poznatků je, že více než polovina dospělé populace EU má nadváhu nebo trpí obezitou. Množství obézních lidí se navíc za posledních 20 let zdvojnásobilo. To má pochopitelně velké dopady jak na zdraví lidí, tak na zdravotní systémy a ekonomiku.

Tato zpráva, první svého druhu publikovaná EU 7. prosince 2010, shromažďuje data poskytnutá OECD, Eurostatem a Světovou zdravotnickou organizací. Mimo údajů o obezitě informuje o dalších trendech ve zdraví a zdravotnictví a nákladech vynaložených na jejich financování ve 27 členských státech EU, 3 státech Evropského sdružení volného obchodu - EFTA (Island, Norsko a Švýcarsko) a v Turecku.

Seminář ke komunitárním programům pro oblast zdraví, výzkumu a vývoje

Vydáno: 22.12.2010, 13:15 Kategorie: Všechny aktuality

Dne 15. prosince 2010 se v Hradci Králové uskutečnil při spolupráci Eurocentra Pardubice a Eurocentra Hradec Králové seminář ke komunitárním programům. V rámci zmíněného semináře byl prezentován 2. akční program v oblasti zdraví a 7. rámcový program pro výzkum a vývoj.

Průběh semináře je popsán na webové stránce Cyklus seminářů ke komunitárním programům pokračoval v Hradci Králové, ve spodní části této webové stránky jsou rovněž umístěny všechny prezentace ze semináře, které je možné volně stáhnout.

seminář "Podpora zdraví v projektech EU"

Vydáno: 22.12.2010, 12:46 Kategorie: Všechny aktuality

Dne 8. prosince 2010 se konal v prostorách Státního zdravotního ústavu v Praze seminář "Podpora zdraví v projektech EU", který poskytl jedinečnou příležitost seznámit se s výsledky projektů EU v oblasti podpory zdraví a veřejného zdraví, informoval také o 2. akčním programu ES.

Na webové stránce Podpora zdraví v projektech EU je umístěn k volnému stažení velký počet zajímavých prezentací z tohoto semináře.

Stránka 4/6
1 2 3 4 5 6