Logo: Evropské dotace ve zdravotnictví

Logo: Královéhradecký kraj

Úvodní stránka > Všechny aktuality

Všechny aktuality

V Programu švýcarsko-české spolupráce byly schváleny první zdravotnické projekty

Vydáno: 28.6.2010, 16:25 Kategorie: Všechny aktuality

Z finančních prostředků alokovaných ve Fondu Partnerství v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce byly podpořeny první projekty s dopadem na oblast zdravotnictví. Popis a fotodokumentaci týkající se těchto projektů naleznete v sekci Program švýcarsko-české spolupráce - Realizované švýcarsko-české projekty. Doposud proběhly 2 cykly hodnocení žádostí předložených do Fondu Partnerství, konečný termín pro předkládání žádostí v rámci 3. cyklu byl stanoven na 25. červenec 2010. Fondu Partnerství se mohou účastnit rovněž subjekty z Královéhradeckého kraje.

Resort zdravotnictví je nejúspěšnějším resortem v čerpání evropských prostředků

Vydáno: 25.5.2010, 11:47 Kategorie: Všechny aktuality

Podle náměstka ministryně zdravotnictví Marka Šnajdra je resort zdravotnictví nejúspěšnějším ze všech resortů v čerpání evropských prostředků. V Integrovaném operačním programu, který obsahuje řadu dalších resortů, jako je vnitro, kultura či například místní rozvoj, je podíl zdravotnictví zhruba 81 procent.

Hradecké traumacentrum je na špičkové úrovni

Vydáno: 25.5.2010, 11:41 Kategorie: Všechny aktuality

Všech 10 center traumatologické péče v ČR je již podle ministryně zdravotnictví Dany Juráskové plně vybaveno a státní rozpočet v dohlednu nepočítá s dalšími investicemi do jejich vybavení. To by přišlo na řadu pouze, kdyby ta síť kapacitně nezvládala, řekla při své návštěvě Hradce Králové Dana Jurásková. Zdůraznila, že hradecké traumacentrum má špičkové vybavení. Fakultní nemocnice Hradec Králové získala evropské finanční prostředky na vybavení traumacentra schválením projektu „Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologického centra FN Hradec Králové“, který byl předložen v rámci 1. výzvy Integrovaného operačního programu, oblast intervence 3.2 - Služby v oblasti veřejného zdraví.

Oblastní nemocnice Náchod získala peníze na vzdělávání svých zaměstnanců

Vydáno: 17.5.2010, 14:06 Kategorie: Všechny aktuality

Zaměstnanci Oblastní nemocnice Náchod mají možnost dále se vzdělávat. Nemocnice získala z prostředků EU a ze státního rozpočtu finanční prostředky téměř 5 mil. Kč na vzdělávání svých zaměstnanců.

V Operačním programu přeshraniční spolupráce ČR - Polsko 2007-2013 byly podpořeny projekty s dopadem na zdravotnictví

Vydáno: 13.5.2010, 13:11 Kategorie: Všechny aktuality

V Operačním programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007-2013 bylo dne 28. dubna 2010 schváleno dalších 18 projektů, na kterých se podílí nějaká instituce či organizace z Královéhradeckého kraje. Z Evropského fondu pro regionální rozvoj přijde na tyto společné česko-polské projekty, realizované českými subjekty z Královéhradeckého kraje a jejich polskými partnery převážně z Dolnoslezského vojvodství, více než 400 miliónů Kč. Několik schválených projektů se týká oblasti zdravotnictví a dalších souvisejících oblastí.

Blíží se další termín pro předkládání žádostí do Fondu partnerství v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce

Vydáno: 12.5.2010, 16:07 Kategorie: Všechny aktuality

V termínu od 26.5. do 25.7.2010 je možné předkládat další žádosti do Fondu partnerství v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce. Jedná se již o 3. cyklus termínů pro předkládání žádostí na realizaci společných česko-švýcarských aktivit, mimo jiné i v oblasti zdravotnictví. Informace o Fondu partnerství naleznete v kapitole Program švýcarsko-české spolupráce.

Pracovnice a pracovníci působící v sociálních službách mají i v letošním roce zájem o další vzdělávání

Vydáno: 12.5.2010, 12:56 Kategorie: Všechny aktuality

Pracovnice a pracovníci působící v sociálních službách v Královéhradeckém kraji mají zájem prohlubovat své znalosti a dovednosti. Kapacita většiny vzdělávacích kurzů, které jsou bezplatně nabízeny v rámci krajského vzdělávacího projektu, je již naplněna.

Vyhlášení 7. výzvy oblasti intervence 3.2 Integrovaného operačního programu

Vydáno: 12.5.2010, 10:33 Kategorie: Všechny aktuality

Ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo dne 6. května 2010 výzvu v oblasti intervence 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví Integrovaného operačního programu. Výzva č. 7 je zaměřena na podporu aktivity/operace 3.2b Systémová opatření v oblasti prevence zdravotních rizik obyvatelstva a prevence sociálního vyloučení osob znevýhodněných jejich zdravotním stavem nebo věkem. Podrobné informace o této výzvě naleznete na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví, informace o všech aktuálních výzvách v rámci Integrovaného operačního programu naleznete na webovém portálu Fondy Evropské unie.

Program švýcarsko-české spolupráce

Vydáno: 9.4.2010, 9:08 Kategorie: Program švýcarsko-české spolupráce (2007-2012)

V měsíci lednu a dubnu 2010 se na Ministerstvu financí ČR uskutečnila jednání, jejichž cílem bylo definovat jakou formou a do jakých oblastí bude možno předkládat projektové žádosti týkající se oblasti zaměření „zdraví“ (posilování primární a sekundární zdravotní péče na regionální a národní úrovni se zvláštním důrazem na seniory, handicapované a znevýhodněné občany) v rámci prioritní oblasti „Rozvoj lidských zdrojů a sociální rozvoj“ Programu švýcarsko-české spolupráce.

Informace o programu naleznete v kapitole Program švýcarsko-české spolupráce.

Finanční mechanismus EHP a Finanční mechanismus Norska 2009-2014

Vydáno: 9.4.2010, 9:02 Kategorie: Programy

Dne 18.12.2009 byla parafována Dohoda o pokračování Finančního mechanismu EHP a Finančního mechanismu Norska na období 2009-2014 mezi Islandem, Lichtenštejnskem, Norskem a EU. Roční finanční příspěvek byl stanoven ve výši 357,7 milionů EUR, z toho 97% poskytne Norsko. Celková finanční alokace z Finančních mechanismů pro období 2009-2014 činí 1,789 mld. EUR. S cílem redukovat sociální a ekonomické rozdíly a posílení spolupráce v rámci Evropy poskytnou donorské státy granty na projekty, zaměřené také na oblasti jako je zdraví, výzkum a vzdělávání. Granty z Finančního mechanismu EHP jsou určeny 12 novým členům EU spolu s Portugalskem, Španělskem a Řeckem, z Finančního mechanismu Norska pouze pro 12 nových členů EU.

Informace o finančních mechanismech naleznete v kapitole Finanční mechanismy EHP/Norska (2004-2014).

Stránka 5/5
1 2 3 4 5