Logo: Evropské dotace ve zdravotnictví

Logo: Královéhradecký kraj

Úvodní stránka > Všechny aktuality

Všechny aktuality

Evropská seskupení pro územní spolupráci - nová dimenze evropské územní spolupráce

Vydáno: 2.9.2010, 10:07 Kategorie: Všechny aktuality

Evropské seskupení pro územní spolupráci (ESÚS) je novým právním nástrojem, který usnadňuje přeshraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráci v Evropě. Podrobnější informace včetně popisu ESÚS, zaměřených na oblast zdravotnictví, naleznete v sekci Evropská seskupení (ESÚS).

Dne 29.6.2010 byl schválen k financování mikroprojekt Oblastního spolku Českého červeného kříže Náchod pod názvem "První pomoc - pierwsza pomoc"

Vydáno: 8.7.2010, 8:23 Kategorie: Všechny aktuality

Na 5. zasedaní Euroregionálního řídícího výboru Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR - Polsko 2007-2013, které se konalo dne 29.6.2010 v Prkenném Dole, bylo schváleno dalších 29 mikroprojektů, předložených žadateli z Královéhradeckého kraje. Objem evropské dotace u těchto mikroprojektů představuje 481 019 EUR (cca 12,5 mil. Kč). Jedním z úspěšných žadatelů je i Oblastní spolek Českého červeného kříže Náchod, který uspěl s česko-polským mikroprojektem nazvaným "První pomoc - pierwsza pomoc", na který získal evropskou dotaci 15 126 EUR (téměř 400 tis. Kč).

Dětská izolační lůžka resuscitační péče FTN Praha jsou určena i pro pacienty s infekčními a/nebo vysoce nakažlivými nemocemi z Královéhradeckého kraje

Vydáno: 29.6.2010, 12:32 Kategorie: Všechny aktuality

Již zhruba 3 měsíce je v provozu rekonstruovaná a špičkově vybavená Jednotka intenzivní péče a resuscitace Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze. Jedná se o unikátní pracoviště se dvěma izolačními dětskými JIP lůžky, které vyplňuje výraznou mezeru v péči o dětské pacienty s infekčními a/nebo vysoce nakažlivými nemocemi v těžkém stavu. Vytvořená izolační jednotka, jediná svého druhu v celé republice pro danou cílovou skupinu, funguje jako nadregionální centrum a je tedy k dispozici pro dětské pacienty z celé republiky, včetně Královéhradeckého kraje. Rekonstrukce JIPR, její vybavení i další aktivity byly financovány z FM EHP/Norska. Podrobnější informace o projektu naleznete v sekci Finanční mechanismy EHP/Norska (2004-2014) - Projekt "Dětská izolační lůžka resuscitační péče pro pacienty s infekčními a/nebo vysoce nakažlivými nemocemi".

V Programu švýcarsko-české spolupráce byly schváleny první zdravotnické projekty

Vydáno: 28.6.2010, 16:25 Kategorie: Všechny aktuality

Z finančních prostředků alokovaných ve Fondu Partnerství v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce byly podpořeny první projekty s dopadem na oblast zdravotnictví. Popis a fotodokumentaci týkající se těchto projektů naleznete v sekci Program švýcarsko-české spolupráce - Realizované švýcarsko-české projekty. Doposud proběhly 2 cykly hodnocení žádostí předložených do Fondu Partnerství, konečný termín pro předkládání žádostí v rámci 3. cyklu byl stanoven na 25. červenec 2010. Fondu Partnerství se mohou účastnit rovněž subjekty z Královéhradeckého kraje.

Resort zdravotnictví je nejúspěšnějším resortem v čerpání evropských prostředků

Vydáno: 25.5.2010, 11:47 Kategorie: Všechny aktuality

Podle náměstka ministryně zdravotnictví Marka Šnajdra je resort zdravotnictví nejúspěšnějším ze všech resortů v čerpání evropských prostředků. V Integrovaném operačním programu, který obsahuje řadu dalších resortů, jako je vnitro, kultura či například místní rozvoj, je podíl zdravotnictví zhruba 81 procent.

Hradecké traumacentrum je na špičkové úrovni

Vydáno: 25.5.2010, 11:41 Kategorie: Všechny aktuality

Všech 10 center traumatologické péče v ČR je již podle ministryně zdravotnictví Dany Juráskové plně vybaveno a státní rozpočet v dohlednu nepočítá s dalšími investicemi do jejich vybavení. To by přišlo na řadu pouze, kdyby ta síť kapacitně nezvládala, řekla při své návštěvě Hradce Králové Dana Jurásková. Zdůraznila, že hradecké traumacentrum má špičkové vybavení. Fakultní nemocnice Hradec Králové získala evropské finanční prostředky na vybavení traumacentra schválením projektu „Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologického centra FN Hradec Králové“, který byl předložen v rámci 1. výzvy Integrovaného operačního programu, oblast intervence 3.2 - Služby v oblasti veřejného zdraví.

Oblastní nemocnice Náchod získala peníze na vzdělávání svých zaměstnanců

Vydáno: 17.5.2010, 14:06 Kategorie: Všechny aktuality

Zaměstnanci Oblastní nemocnice Náchod mají možnost dále se vzdělávat. Nemocnice získala z prostředků EU a ze státního rozpočtu finanční prostředky téměř 5 mil. Kč na vzdělávání svých zaměstnanců.

V Operačním programu přeshraniční spolupráce ČR - Polsko 2007-2013 byly podpořeny projekty s dopadem na zdravotnictví

Vydáno: 13.5.2010, 13:11 Kategorie: Všechny aktuality

V Operačním programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007-2013 bylo dne 28. dubna 2010 schváleno dalších 18 projektů, na kterých se podílí nějaká instituce či organizace z Královéhradeckého kraje. Z Evropského fondu pro regionální rozvoj přijde na tyto společné česko-polské projekty, realizované českými subjekty z Královéhradeckého kraje a jejich polskými partnery převážně z Dolnoslezského vojvodství, více než 400 miliónů Kč. Několik schválených projektů se týká oblasti zdravotnictví a dalších souvisejících oblastí.

Blíží se další termín pro předkládání žádostí do Fondu partnerství v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce

Vydáno: 12.5.2010, 16:07 Kategorie: Všechny aktuality

V termínu od 26.5. do 25.7.2010 je možné předkládat další žádosti do Fondu partnerství v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce. Jedná se již o 3. cyklus termínů pro předkládání žádostí na realizaci společných česko-švýcarských aktivit, mimo jiné i v oblasti zdravotnictví. Informace o Fondu partnerství naleznete v kapitole Program švýcarsko-české spolupráce.

Pracovnice a pracovníci působící v sociálních službách mají i v letošním roce zájem o další vzdělávání

Vydáno: 12.5.2010, 12:56 Kategorie: Všechny aktuality

Pracovnice a pracovníci působící v sociálních službách v Královéhradeckém kraji mají zájem prohlubovat své znalosti a dovednosti. Kapacita většiny vzdělávacích kurzů, které jsou bezplatně nabízeny v rámci krajského vzdělávacího projektu, je již naplněna.

Stránka 5/6
1 2 3 4 5 6