Logo: Evropské dotace ve zdravotnictví

Logo: Královéhradecký kraj

Úvodní stránka > Období 2007-2013 > Úroveň Evropské komise > Vzdělávací programy

Vzdělávací programy

Mládež v akci

Program Mládež v akci - logo

Vydáno: 17.12.2009, 11:18 Kategorie: Vzdělávací programy

Program Evropské unie Mládež v akci je určen mladým lidem ve věku od 13 do 30 let, kteří mají trvalé bydliště v některé ze zemí programu nebo v některé z partnerských zemí (pouze u některých akcí). Program je určen také pracovníkům s mládeží. Většina projektů spolufinancovaných v rámci programu Mládež v akci vyžaduje navázání partnerství mezi dvěma nebo více partnery.

Erasmus Mundus

Erasmus Mundus - logo

Vydáno: 17.12.2009, 11:17 Kategorie: Vzdělávací programy

Erasmus Mundus je program, který podporuje spolupráci a mobility v oblasti vysokoškolského vzdělávání. Zaměřuje se na meziuniverzitní spolupráci vysokých škol z EU s jejich protějšky ze třetích zemí (země mimo EU). Program podporuje kvalitní magisterské studijní programy a poskytuje stipendia pro studenty a akademické pracovníky ze třetích zemí, kteří se chtějí magisterských programů EM v zemích EU zúčastnit. V neposlední řadě program Erasmus Mundus poskytuje finanční podporu projektům vedoucím ke zviditelňování a zvyšování atraktivnosti evropského vysokoškolského vzdělávání ve třetích zemích. Přihláška se zasílá v tištěné i elektronické formě jak EK, tak Národní agentuře.

Tempus

Tempus - logo

Vydáno: 17.12.2009, 11:16 Kategorie: Vzdělávací programy

Program umožňuje spolupracovat univerzitám z členských států EU s jejich protějšky na západním Balkáně, ve středovýchodní Evropě, střední Asii a partnerských zemích Středomoří na projektech modernizace vysokoškolského vzdělávání.

Program celoživotního učení 2007–2013

Lifelong learning - logo

Vydáno: 17.12.2009, 11:15 Kategorie: Vzdělávací programy

Obecným cílem programu je přispívat prostřednictvím celoživotního učení k rozvoji Společenství jako vyspělé znalostní společnosti s udržitelným hospodářským rozvojem, s větším počtem a vyšší kvalitou pracovních míst a s větší sociální soudržností při zajištění ochrany životního prostředí pro budoucí generace. Program se zejména zaměřuje na podporu výměny, spolupráce a mobility mezi vzdělávacími systémy a systémy odborné přípravy v rámci Společenství tak, aby se staly zárukou světové kvality.