Logo: Evropské dotace ve zdravotnictví

Logo: Královéhradecký kraj

Úvodní stránka > Období 2007-2013 > Úroveň kraje a NUTS II > Přeshraniční spolupráce Česko-Polsko > Realizované zdravotnické přeshraniční projekty a mikroprojekty

Realizované zdravotnické přeshraniční projekty a mikroprojekty

Přeshraniční spolupráce zdravotnických záchranných služeb Královéhradeckého kraje a Jeleniej Góry

Vydáno: 8.7.2010, 9:30 Kategorie: Realizované zdravotnické přeshraniční projekty a mikroprojekty

V rámci oblasti podpory 1.3 - Prevence rizik byl podpořen projekt Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje a Zdravotnické záchranné služby města Jelenia Góra. Na české straně byl zrekonstruován a vybaven chátrající objekt v Trutnově, kde vzniklo potřebné prostorové zázemí pro dvě výjezdové posádky záchranářů a zdravotnický dispečink, polský partner zakoupil dva vybavené sanitní vozy. Součástí projektu je realizace společných cvičení, výměnných stáží, jazykových kurzů apod. Tyto aktivity výrazně zlepší dostupnost kvalitní zdravotní péče pro pacienty příhraničního regionu.

Přeshraniční spolupráce zdravotnických záchranných služeb v Euroregionu Nisa

Nové sanitní vozy budou sloužit v česko-polském příhraničí Euroregionu Nisa, mluvčí ZZS Libereckého kraje na odborné konferenci k projektu

Vydáno: 17.12.2009, 15:16 Kategorie: Realizované zdravotnické přeshraniční projekty a mikroprojekty

V rámci oblasti podpory 1.3 - Prevence rizik byl rovněž podpořen projekt Zdravotnické záchranné služby partnerského Libereckého kraje (region soudržnosti NUTS II – Severovýchod) pod názvem Přeshraniční spolupráce zdravotnických záchranných služeb v Euroregionu Nisa.

Spolupráce hasičských jednotek v česko-polském příhraničí, modernizace jejich vybavení a vzájemná pomoc při krizových situacích

Vydáno: 8.7.2010, 9:45 Kategorie: Realizované zdravotnické přeshraniční projekty a mikroprojekty

V oblasti podpory 1.3 - Prevence rizik byl také podpořen rozsáhlý projekt Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - krajského sdružení hasičů Královéhradeckého kraje, který umožní výrazně prohloubit spolupráci hasičských jednotek v česko-polském příhraničí. Z poskytnuté dotace bude zakoupeno 20 nových hasičských vozidel, která nahradí stávající nedostatečnou a zastaralou techniku. Tato technika rovněž usnadní vzájemnou pomoc při krizových situacích. Součástí projektu je i zdravotnická příprava českých a polských hasičů.

Vytvoření společného IZS v Krkonoších - Špindlerův Mlýn - Podgorzyn

Vydáno: 8.7.2010, 9:46 Kategorie: Realizované zdravotnické přeshraniční projekty a mikroprojekty

Poslední projekt podpořený v rámci oblasti podpory 1.3 - Prevence rizik se týká vytvoření společného integrovaného záchranného systému v Krkonoších, na kterém se bude podílet město Špindlerův Mlýn a partnerské polské město Podgorzyn. Pozn.: projekt bude realizován po dosažení úspor u jiných projektů.

Probiotika: společný výzkum, vzdělávání a osvěta

Vydáno: 8.7.2010, 9:48 Kategorie: Realizované zdravotnické přeshraniční projekty a mikroprojekty

V rámci celého podporovaného území je realizován první česko-polský vědecko-výzkumný přeshraniční projekt (oblast podpory 2.1 - Rozvoj podnikatelského prostředí). Českým partnerem projektu je Mikrobiologický ústav Akademie věd ČR, který své vědecko-výzkumné aktivity realizuje v laboratořích detašovaného pracoviště v Novém Hrádku v Orlických horách. Polským partnerem projektu je Ústav imunologie a experimentální terapie Polské akademie věd Wroclaw.

Stránka 1/3
1 2 3