Logo: Evropské dotace ve zdravotnictví

Logo: Královéhradecký kraj

Úvodní stránka > Program švýcarsko-české spolupráce (2007-2012) > Realizované švýcarsko-české projekty

Realizované švýcarsko-české projekty

Výměna zkušeností a dobré praxe v oblasti sociálních služeb podporujících život osob se zdravotním postižením a seniorů v jejich přirozeném prostředí

Vydáno: 20.4.2015, 14:45 Kategorie: Realizované švýcarsko-české projekty

Dalším projektem, realizovaným společností Život bez bariér, z.ú. Nová Paka prostřednictvím grantu z Fondu Partnerství v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce, je projekt pod názvem "Výměna zkušeností a dobré praxe v oblasti sociálních služeb podporujících život osob se zdravotním postižením a seniorů v jejich přirozeném prostředí".

Realizované aktivity navazují na velmi úspěšný projekt "Výměna zkušeností a dobré praxe v oblasti integrovaného přístupu k péči o pohybově postižené pro zlepšení kvality jejich života", který byl rovněž podpořen v rámci uvedeného programu.

Výměna zkušeností a dobré praxe v oblasti integrovaného přístupu k péči o pohybově postižené pro zlepšení kvality jejich života

Vydáno: 3.10.2011, 9:35 Kategorie: Realizované švýcarsko-české projekty

Občanské sdružení Život bez bariér se sídlem v Nové Pace se stalo prvním subjektem v Královéhradeckém kraji, kterému se podařilo získat grant z Fondu Partnerství v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce.

Informace o možnosti předložení žádosti do Fondu Partnerství byla podána na oddělení evropských grantů Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, zde byl rovněž předem konzultován projektový záměr. Projektová žádost o grant pod názvem „Výměna zkušeností a dobré praxe v oblasti integrovaného přístupu k péči o pohybově postižené pro zlepšení kvality jejich života“, kterou pomohla vypracovat Evropská rozvojová agentura, s.r.o. Praha, byla podpořena v rámci 6. cyklu hodnocení Fondu Partnerství.

Zkvalitnění metod řízení profesionálních záchranných týmů v podmínkách zimních hor

Vydáno: 25.3.2011, 14:37 Kategorie: Realizované švýcarsko-české projekty

Žadatel: Horská služba ČR, o.p.s.

Vzájemná výměna zkušeností a transfer know-how na poli prevence syndromu vyhoření u zdravotnických a krizových pracovníků

Vydáno: 25.3.2011, 14:31 Kategorie: Realizované švýcarsko-české projekty

Žadatel: Centrum sociálních služeb Praha-Krizové centrum RIAPS.

Doteky

jeskyne_mini

Vydáno: 28.6.2010, 9:40 Kategorie: Realizované švýcarsko-české projekty

S česko-švýcarským projektem Doteky uspěla obecně prospěšná společnost Kunštát PRO FUTURO. Společnost byla založena v prosinci roku 2009 za účelem realizace myšlenky zlepšení podmínek pro rovnocenné postavení zdravotně postižených osob v běžném životě. Společnost realizuje vzdělávací a výchovné programy pro zdravotně postižené občany. Cílem společnosti je snaha o zkvalitnění života lidí se zdravotním postižením, jejich snazší integrace do společnosti, překonávání bariér v důsledků postižení. Společnost chce v parku TGM u Jeskyně Blanických rytířů vybudovat prostor, kde si každý z postižených najde místo, ve kterém se bude cítit dobře. Tělesně postižení se dostanou do zajímavých míst, která jim byla dříve těžce přístupná. V zahradě smyslů budou nevidomí moci vnímat rostliny, přivonět si k nim, ohmatat je, naučit se je rozeznávat. Stanou se tak součástí přírody a beze strachu zažijí jedinečnost tohoto okamžiku.

Stránka 1/2
1 2