Náš úřad

Krajský úřad Královéhradeckého kraje omezuje svoji činnost pro veřejnost od 12.10.2020 na 5 hodin a 2 dny v týdnu.

Musíte-li vstupovat do vnitřních prostor, pak vstupujte s ochrannými prostředky dýchacích cest, dezinfikujte si ruce.

Pondělí 8:00 - 13:00
Středa 11:00 - 16:00

Toto omezení rozsahu úředních hodin se neuplatní v případech, kdy:

  • a) by omezení rozsahu úředních hodin ohrozilo činnost krajského úřadu nebo nepřiměřeně omezilo práva klientů/veřejnosti,
  • b) byl klientovi předem potvrzen termín k dostavení se na pracoviště krajského úřadu.

Pracoviště podatelny, pokladna a CzechPoint oddělení informační centrum

Úřední hodiny pro veřejnost jsou stanoveny takto:

Pondělí 8:00 - 13:00
Středa 11:00 - 16:00

Pro nahlížení do spisů veřejnosti byla úřadem určena zasedací místnost P1.1011, která se nachází ve vstupní hale, hned vedle pracoviště recepce a ostrahy.

Příjem veškerých dokumentů od klientů/veřejnosti je možný pouze prostřednictvím pracoviště podatelny; vždy, kdy je to možné, se upřednostní elektronická komunikace.

Trvalou snahou je minimalizovat možnosti šíření nákazy, je upřednostňován písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním kontaktem v případech, kdy je to vhodné. V souvislosti s koronavirovou situací bylo zpřísněno dodržování hygienických pravidel.


VSTŘÍCNÝ, RYCHLÝ A PROFESIONÁLNÍ ÚŘAD – SPOKOJENÝ OBČAN

- celá Vize Krajského úřadu Královéhradeckého kraje

Infolinka s on-line přepisem

Infolinka s on-line přepisem

Bezplatná infolinka s on-line přepisem pro osoby s postižením sluchu.
Služba je k dispozici:  PO a ST 9:00-17:00
                                        ÚT a ČT 9:00-15:30
                                        PÁ          9:00-14:00

Provoz úřadu - úřední hodiny podle Vámi domluvené schůzky

Krajský úřad královéhradeckého kraje omezuje svoji činnost pro veřejnost od 12.10.2020 na 5 hodin a 2 dny v týdnu. Také pro pracoviště podatelny, pokladny a CzechPointu a oddělení informační centrum platí úřední hodiny:

Pondělí 8:00 - 13:00
Středa 11:00 - 16:00

Musíte-li vstupovat do vnitřních prostor, pak vstupujte s ochrannými prostředky dýchacích cest a dezinfikujte si ruce.

Informace o využívání práce z domu zaměstnanci Krajského úřadu Královéhradeckého kraje

Krajský úřad Královéhradeckého kraje chce neustále zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb, efektivně využívat svěřené prostředky na provoz úřadu a zlepšovat komfort pro občany a klienty, které tyto služby potřebují a využívají. Zároveň se ale úřad snaží být zodpovědným zaměstnavatelem a vycházet vstříc možnostem, jak sladit rodinný a pracovní život zaměstnanců.

Průzkumy spokojenosti

Spokojenost občanů Královéhradeckého kraje se službami poskytovanými krajským úřadem.

Kodex etiky zaměstnanců ve veřejné správě

Účelem Kodexu je podporovat žádoucí standardy chování zaměstnanců ve veřejné správě a informovat veřejnost o chování, jež je oprávněna od zaměstnanců ve veřejné správě očekávat.

Vize KÚ Královéhradeckého kraje

Královéhradecký kraj realizuje od počátku roku 2010 na projekt Smart kraj=smart region, jehož hlavním cílem je zkvalitnění systému řízení krajského úřadu vytvořením a implementací vize, strategie krajského úřadu a funkčních strategií (personální, informační, finanční, marketingové a komunikační).

E-PODATELNA

Elektronické podání je možné prostřednictvím e-mailové zprávy podepsané zaručeným elektronickým podpisem nebo na technickém nosiči dat. Nosič můžete doručit do podatelny Krajského úřadu Královéhradeckého kraje v úřední hodiny. Na jednom technickém nosiči dat smí být pouze jedno podání a jeho přílohy.