Logo: Evropské dotace ve zdravotnictví

Logo: Královéhradecký kraj

Úvodní stránka > Období 2007-2013 > Evropská územní spolupráce > Evropská seskupení (ESÚS) > ESÚS v oblasti zdravotnictví

ESÚS v oblasti zdravotnictví

Vydáno: 31.8.2010, 12:26 Kategorie: Evropská seskupení (ESÚS)

V EU bylo založeno již několik ESÚS, z nichž některé vyvíjejí aktivity v oblasti zdravotnictví. Popsány jsou 2 seskupení - první působí v jihozápadní části Evropy (Španělsko a Francie), druhé působí v západní části Evropy (Francie a Německo).

Logo Cerdanya

ESÚS pod názvem „Cerdanya Joint Cross-Border Hospital“ (Přeshraniční nemocnice Cerdanya) má v podtitulu uvedeno motto „zdraví bez hranic v euroregionu“. Hlavní aktivitou tohoto seskupení je výstavba nemocnice, která bude poskytovat služby v severním Katalánsku, konkrétně v oblasti Cerdanya a v regionu Capcir. Toto území, na který bude mít nová nemocnice dopad, je rozděleno mezi 2 státy (Španělsko a Francie), ale v minulosti (do roku 1659) tvořilo jeden celek. V uvedeném území existuje reálná potřeba výstavby nové nemocnice a to nejen díky potřebnosti poskytování zdravotní péče, ale i kvůli komplementárním účinkům, kdy nová nemocnice bude mít pozitivní efekt při omezování negativních vlivů demografické situace (zachování populace v regionu), dále na rozvoji cestovního ruchu, na posilování ekonomiky apod. Projekt podporuje příslušné rozvojové nástroje v souladu s evropskými standardy (volný pohyb pacientů, společné normy kvality apod.). Projekt nalezl širokou podporu u regionálních politiků. Základní kámen nemocnice byl slavnostně položen koncem roku 2007, ukončení výstavby nemocničního areálu se předpokládá v roce 2012. Více informací – viz Přeshraniční nemocnice Cerdanya.


Logo Strasbourg

Zlepšení přístupu ke zdravotní péči v příhraniční oblasti, optimalizace péče o pacienty trpící epilepsií, spolupráce mezi záchrannými službami na obou stranách řeky Rýn (vzájemné uznávání diplomů pracovníků zdravotnické záchranné služby, umožnění zásahů na obou stranách hranice, harmonizace rádiových frekvencí) – to jsou některé z aktivit, kterými se zabývají francoužští a němečtí partneři ESÚS, nazvaného „Eurodistrict Štrasburk – Ortenau“ – viz Eurodistrict Štrasburk - zdravotnictví.

Kromě těchto dvou ESÚS, zaměřených na oblast zdravotnictví, je v EU zaregistrováno i několik dalších evropských seskupení, mezi jejichž aktivity patří zdravotnictví. Několik dalších ESÚS se zaměřením na oblast zdravotnictví je v současné době v přípravě na různé úrovni rozpracovanosti.


Fotogalerie