Logo: Evropské dotace ve zdravotnictví

Logo: Královéhradecký kraj

Úvodní stránka > Ostatní dotace a iniciativy

Ostatní dotační programy a iniciativy

Vydáno: 17.12.2009, 16:54 Kategorie: Ostatní dotace a iniciativy

Je téměř nemožné popsat všechny dotační tituly týkající se oblasti zdravotnictví a vzdělávání v jednom čase. Jednotlivými řídícími orgány a dalšími subjekty jsou vyhlašovány programy a iniciativy, které mohou mít i jednorázový charakter. Neexistuje žádné periodikum nebo webový portál, kde by byly uceleně a pravidelně zveřejňovány informace a aktuální výzvy týkající se dotačních titulů v oblasti zdravotnictví a souvisejícího vzdělávání. Nejvíce informací tohoto typu bylo soustředěno v měsíčníku „Dotační věstník“, jehož vydávání však bylo k velkému překvapení projektových manažerů a ostatních pracovníků z oblasti grantů a dotací v polovině roku 2008 ukončeno.

Nabídku dotačních možností ještě rozšiřují programy na národní úrovni, které nejsou financovány z prostředků EU, ale z prostředků státního rozpočtu ČR. Jedná se např. o resortní program TIP na podporu výzkumu a vývoje, v rámci kterého již byla realizována řada projektů v oblasti zdravotnictví, např. „Transplantace chrupavek kolenního kloubu – operační instrumentárium“, „Výzkum a vývoj parního sterilizátoru pro laboratoře a farmacii“, „Rychlá molekulární detekce bakteriálních patogenů“, „Systém pro diagnostiku kardiovaskulární dynamiky“, „Uplatnění probiotických kmenů při urogenitálních onemocněních“ atd. Nabídku dotačních možností dále rozšiřují programy na regionální úrovni, které rovněž nejsou financovány z prostředků EU (krajské dotační programy, programy vyhlašované významnými institucemi, podniky apod.). Tyto kategorie programů nebyly uváděny a popisovány.

Přesto existuje několik subjektů, které informace o dotačních programech a iniciativách v oblasti zdravotnictví a souvisejícího vzdělávání v určitém rozsahu poskytují.