Logo: Evropské dotace ve zdravotnictví

Logo: Královéhradecký kraj

Úvodní stránka > Předvstupní programy

Programy předvstupních politik Společenství

ČR, podobně jako ostatní kandidátské země, využívala ještě před vstupem do EU tzv. předvstupní nástroje. Jedná se o programy předvstupních politik Společenství, kterými jsou v zemích, jež se chystají na přistoupení k EU, podporovány nezbytné hospodářské, politické a správní reformy. Programy přispívají k zavádění legislativy EU a harmonizaci legislativy kandidátských zemí s legislativou EU, pomáhají snižovat ekonomické rozdíly mezi těmito zeměmi a EU. Činnost předvstupních nástrojů je většinou omezena vstupem kandidátské země do EU [18]. Programy předstupních politik, nyní označovaných termínem IPA (Instrument for Pre-accession Assistance), využívá v současnosti Chorvatsko, Makedonie, Turecko, Albánie, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Srbsko a Kosovo.