Logo: Evropské dotace ve zdravotnictví

Logo: Královéhradecký kraj

Úvodní stránka > Období 2004-2006 > Zdravotnické projekty

Příklady zdravotnických projektů

Některé programy a iniciativy programového období 2004–2006 se týkaly oblasti zdravotnictví přímo, některé pouze částečně. V tomto programovém období byla v oblasti zdravotnictví a vzdělávání úspěšně realizována celá řada projektu a to i v Královéhradeckém kraji. Některé projekty již byly ukončeny, řada projektů je však stále v realizační fázi.

Internetizace nemocnic

Realizované propojení nemocnic Královéhradeckého kraje, informační kiosek

Vydáno: 16.12.2009, 17:20 Kategorie: Zdravotnické projekty

Praktickým cílem projektu Internetizace nemocnic Královéhradeckého kraje bylo vybudování regionální vysokorychlostní datové infrastruktury s připojením k síti internet mezi 8 zdravotnickými zařízeními Královéhradeckého kraje – ON Trutnov, Městská nemocnice Dvůr Králové nad Labem, ON Jičín, ON Jičín – Nemocnice Nový Bydžov, ON Náchod, ON Náchod – Nemocnice Broumov, ON Rychnov nad Kněžnou, Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov – Gerontocentrum Hostinné.

Healthy Economy

Příprava integrovaného projektu Healthy Economy

Vydáno: 16.12.2009, 16:59 Kategorie: Zdravotnické projekty

Cílem projektu je na základě provedených analýz navrhnout integrovaný projekt, který vytvoří meziregionální síť spolupráce v oblasti zdravotnictví a lékařské péče s přihlédnutím k otázkám zdravotnické ekonomiky a optimalizaci nákladů. Analýza regionu byla provedena mapováním regionu v oblasti zdravotnictví a proběhla u více než 150 subjektů (viz obrázek).

Vyhledávací studie pro medicínsko-farmaceutický klastr

Jednání pracovní skupiny pro založení medicínsko-farmaceutického klastru

Vydáno: 16.12.2009, 16:58 Kategorie: Zdravotnické projekty

V Královéhradeckém kraji existuje potenciál pro vznik medicínsko-farmaceutického klastru. V první etapě projektu proběhla vstupní analýza pro vyhledávání a identifikaci vhodných firem, vysokých škol a výzkumných institucí pro založení klastru. Součástí této analýzy byly řízené hovory s vytipovanými firmami, kontaktní semináře a expertní studie. Účelem bylo určit dimenze a podstatu klastru, stanovit jeho místo a představit proces klastrování klíčovým institucím s cílem zajistit jejich zapojení do tohoto procesu.