Logo: Evropské dotace ve zdravotnictví

Logo: Královéhradecký kraj

Úvodní stránka > Období 2004-2006 > Vzdělávací projekty

Příklady vzdělávacích projektů

Kombinovaná forma bakalářského studijního programu ošetřovatelství – všeobecná sestra

Výukové DVD pro studenty vzdělávacího projektu Všeobecná sestra

Vydáno: 17.12.2009, 10:41 Kategorie: Vzdělávací projekty

Z prostředků OP RLZ byl podpořen také vzdělávací projekt "Kombinovaná forma bakalářského studijního programu ošetřovatelství – všeobecná sestra" (zkráceně označovaný jako projekt "EU sestra"), který je vyučován na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové.

V rámci tohoto studijního programu byla realizována bakalářská práce, jejímž výstupem je tento webový portál - viz O aplikaci.


Chceme být s vámi

Děti s rodiči a asistenty, aplikace Canisterapie a Hyppoterapie na dětské klienty

Vydáno: 17.12.2009, 10:40 Kategorie: Vzdělávací projekty

Předmětem projektu je otevření „Centra ORION“, jehož hlavní činností bude organizace a administrativní, účetní i odborné zajištění dalších aktivit sdružení, které jsou zařazeny do projektu (viz obrázek) a dále průběžná poradenská činnost v oblasti pracovního uplatnění, vzdělávání a získávání dotačních pobídek pro členy sdružení i další zájemce.

Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu

Výuka pro pedagogické pracovníky, pracovníky ve zdravotnictví a další zájemce

Vydáno: 17.12.2009, 10:39 Kategorie: Vzdělávací projekty

Institut dalšího vzdělávání Univerzity Hradec Králové (dále jen IDV UHK) byl založen na počátku roku 2005 jako univerzitní pracoviště s cílem poskytovat komplexní nabídku kurzů dalšího vzdělávání, ať již svými silami nebo ve spolupráci s partnery. Vzdělávání je určeno každému, kdo cítí potřebu se dále vzdělávat a má za sebou již určitou praxi. Kurzy probíhají v moderně vybavených nově rekonstruovaných prostorech IDV UHK.

Inovace vzdělávacích zdravotnických programů

Výuka v rámci projektu na VOŠZ a SZŠ HK

Vydáno: 17.12.2009, 10:12 Kategorie: Vzdělávací projekty

Cílem projektu bylo v období let 2006–2007 inovovat a vytvořit osm vzdělávacích zdravotnických programů pro zdravotnické školy (viz obrázek). V konečné fázi došlo ke sladění existujících vzdělávacích programů se zdravotnickou legislativou.

Multimediální trenažér plánování ošetřovatelské péče

Informační leták k projektu Multimediální trenažér plánování ošetřovatelské péče

Vydáno: 17.12.2009, 10:11 Kategorie: Vzdělávací projekty

Cílem projektu bylo vytvořit multimediální výukový a cvičební program sloužící jako trenažér plánování ošetřovatelské péče (Nursing Care Planning Multimedia Simulator). Tím, že trenažér je provozovaný v prostředí internetu (viz obrázek), je dána jeho snadná aktualizace i šíření k uživatelům. Hlavními moduly programu jsou Výklad, Cvičení, Výuka a Administrativní modul. Většina informací a médií je umístěna v databázi, odkud se podle potřeby načítají. V programu jsou informace zpracovány v podobě výukových textů doplněných fotodokumentací, videosekvencemi, schématy i animacemi.

Stránka 1/2
1 2